Dividendy poslaly běžný účet do prvního letošního deficitu

14. 7. 2017 11:01:00

Běžný účet v květnu propadnul do deficitu 2,9 mld. CZK. Za jeho prudkým zhoršením stojí odliv dividend do zahraničí i platby do rozpočtu EU. Deficit je ale relativně malý díky dlouhodobě velmi dobrému výkonu obchodní bilance. Dnešní statistiky také potvrdily, že v květnu již ČNB nebyla na trhu aktivní.

Běžný účet se v květnu poprvé v letošním roce propadnul do deficitu, když vykázal negativní saldo ve výši 2,9 mld. CZK. Za prudkým zhoršením bilance běžného účtu stojí zejména odliv dividend do zahraničí. Těch v květnu odešlo 23,1 mld. CZK, což je stále ve srovnání s předcházejícími roky relativně malé číslo. Očekáváme, že odliv dividend bude v dalších měsících ještě pokračovat. V rámci běžného účtu došlo k přesunu prostředků z rozpočtu České republiky do kasy EU ve výši 2 mld. CZK. To bylo kompenzováno přílivem 6,9 mld. CZK na kapitálovém účtu. Deficit byl také nízký díky velmi dobrému výkonu obchodní bilance. Její přebytek dosáhnul slušné výše 30,9 mld. CZK. V kumulativní bilanci za posledních dvanáct měsíců běžný účet i nadále ukazuje velmi dobrou vnější pozici české ekonomiky, když si udržuje přebytek těsně po 50 mld. CZK.

Květen byl první celý měsíc, ve kterém již neplatil kurzový závazek ČNB. Dnešní statistiky potvrdily, že v květnu již ČNB nebyla na trhu aktivní. Její devizové rezervy se zvýšily o 10,8 mld. CZK v důsledku operací pro klienty, tedy hlavně kvůli konverzi přicházejících prostředků z EU. Finanční účet zaznamenal příliv kapitálu ve výši 2,7 mld. CZK podpořený  zahraničními investicemi ve výši 8,8 mld. CZK. Příliv zahraničních investic zase zvedlo saldo reinvestovaného zisku, které dosáhlo nezvykle vysokých 10,2 mld. CZK. 

Pokračování dividendové sezóny bude snižovat bilanci běžného účtu i v nadcházejících měsících a bude ho tlačit do záporných hodnot. V celoročním vyjádření by si ale běžný účet měl udržet slušný přebytek 49,2 mld. CZK, což je pouze nepatrně horší výsledek než v loňském roce. Zatímco bilance obchodu se zbožím by se měla mírně vylepšit, předpokládáme další prohlubování schodku bilance prvotních důchodů. Přebytek běžného účtu bude vytvářet tlak na zhodnocování koruny. My očekáváme, že se kurz koruny vůči euru bude pozvolna posouvat k silnějším hodnotám a do konce roku by se měl dostat pod hladinu 26,00 CZK/EUR.
Autor: Viktor Zeisel

Plný text ke stažení