Již tak dobrá tuzemská vnější pozice se zlepšuje

13.01.2021 10:36:59

Tradičně příznivá vnější pozice české ekonomiky se v posledních měsících dále zlepšuje, i když samotná data za listopad v případě běžného účtu lehce zaostala za průměrným tržním očekáváním. Běžný účet české platební bilance skončil za předposlední měsíc roku 2020 v přebytku 18,3 mld. Kč a o necelých 5 mld. Kč tak zaostal za konsensem. Nicméně v listopadu 2019 byl vykázán deficit, a to ve výši 1,6 mld. Kč.

Běžný účet zaznamenává výrazné meziroční zlepšení prakticky v celé druhé polovině roku 2020. Důvodem je zejména zlepšení situace v zahraničním obchodě. Ten tvrdě doplatil na restrikce spojená s loňskou jarní vlnou pandemie koronaviru. Následné letní rozvolnění pak na podzim a v zimě nebylo následováno zavřenými hranicemi. Naopak silnější globální poptávka tuzemským exportérům pomáhala. Proti tomu obavy producentů dopadli na slabší investiční aktivitu, která je typicky dovozně náročnější.

Letos významně pomáhá i stabilizace, respektive zlepšující se tendence v bilanci prvotních důchodů, které odráží zejména odtok tuzemských zisků k zahraničním majitelům ve formě vyplacených dividend. Listopadové pasivum ve výši 13,6 mld. Kč bylo o 7,6 mld. Kč menší než ve stejném měsíci roku 2019.

Finanční účet vykázal za listopad 2020 příliv kapitálu ve výši 6,9 mld. Kč. Pokud jde o přímé zahraniční investice, těch v čistém vyjádření přiteklo 7,2 mld. Kč, saldo reinvestovaného zisku pak dosáhlo 4,0 mld. Kč. Na portfoliových investicích byl zaznamenán výraznější odliv ve výši 77,9 mld. Kč, a to hlavně z důvodu redukce pozic zahraničních investorů.

Přebytek běžného účtu dosáhl za prvních 11 měsíců loňského roku vysokých 184 mld. Kč po schodku ve výši 178 mld. Kč za rok 2019. Míří tak k nejlepšímu výsledku v historii. Z pohledu české koruny se bezesporu jedná o příznivé zprávy, které potvrzují naše dlouhodobější vyhlídky počítající s postupným zhodnocováním české měny.

Autor: Jan Vejmělek