Kofola (Koupit, 12m cíl = 484 CZK) - Zeštíhlená Kofola bez HOOP slušně vykročila do nového roku

16. 5. 2019 10:47:00

Výsledky hospodaření: Výsledky společnosti Kofola ČeskoSlovensko za první kvartál 2019 naplnily naše očekávání na hlavních sledovaných úrovních finančních výsledků. Při započítání hospodaření HOOP Polska by celkové tržby byly ve výši 1 448,4 mil. CZK, tedy o 0,1 % méně, než jsme očekávali. Obdobně je na tom čistý zisk, který by představoval ztrátu ve výši 65,9 mil. CZK, což je o 0,9 mil. CZK více, než jsme předpokládali.Nicméně společnost se zaměřila primárně na reporting výsledků z pokračujících aktivit očištěných o vliv HOOP Polska. Konsolidované tržby meziročně vzrostly o 7,6 % na 1 291,2 mil. CZK. Ukazatel ziskovosti EBITDA posílil o 12,2 % a dosáhl 118,3 mil. CZK.

Hlavní trendy a fakta: (1) K 7,6% růstu konsolidovaných tržeb nejvíce přispěl příznivý vývoj v České republice a na Slovensku, kde dohromady došlo k meziročnímu růstu tržeb o 35 mil. CZK, tedy o 4,1 %. Solidní růst vykázalo také Slovinsko s Chorvatskem, a to 12,6 %, tedy o 25 mil. CZK meziročně. Nově Kofola reportuje segment „Fresh & Herbs“, kam spadá UGO, Premium Rosa a Leros. Ten meziročně vzrostl o 23,4 %, neboli o 31 mil. CZK. To je dáno primárně akvizicí společnosti Leros v březnu 2018. (2) Pokračuje restrukturalizace provozoven konceptu Ugo, kdy do konce roku 2017 trvalo období tzv. hájení. Kofole šlo primárně o co největší rozšíření pobočkové sítě. Od počátku roku 2018 se Kofola zaměřuje na rentabilitu svých poboček a došlo k redukci počtu vlastních poboček z 39 na konci Q1 18 na 34 v Q1 19. Souběžně s tím však narostl počet franšíz ze 43 na 45. I když počet vlastních poboček meziročně klesl o pět, tak Kofola vygenerovala o 1 mil. CZK vyšší tržby, které dosáhly 108 mil. CZK. (3) Ziskovosti v Q1 19 značně pomohly nižší ceny cukru. Tento pozitivní efekt je však kompenzován vyššími náklady na marketing, distribuci a administrativu spojenými především s akvizicí společnosti Leros. (4) Čistý dluh společnosti od konce roku 2018 vzrostl z 2,43 mld. CZK na 2,81 mld. CZK a poměr čistého dluhu vůči EBITDA dosáhl hodnoty 2,7. Zvýšení čistého zadlužení bylo ovlivněno novým účetním předpisem IFRS 16, na jehož základě dochází ke kapitalizaci operativního leasingu a tedy přesunu podrozvahových položek do rozvahy.

Potenciální dopad na předpovědi, cílovou cenu a doporučení: Společnosti Kofola se velmi daří ve svém hlavním segmentu ČeskoSlovensko. Pozitivní vývoj je také v adriatickém regionu. Nižší ceny cukru budou pozitivně ovlivňovat výsledky i v letošním roce až do počátku čtvrtého kvartálu, kdy dojde k uzavření nových smluv na dodávky cukru. Představenstvo společnosti doporučí valné hromadě konané 5. června, aby za rok 2018 schválila dividendu ve výši 13,5 CZK na akcii. Management společnosti potvrdil v průběhu konferenčního hovoru k výsledkům svoji guidance pro letošní EBITDA, kterou očekává ve výši 1080 mil. CZK, což je v souladu s našimi očekáváními. Na základě potenciálu společnosti do budoucna ponecháváme naše doporučení Koupit.

Rizika: Hlavním rizikem pro Kofolu jsou ceny vstupních komodit, jako je cukr a obalové materiály. Stejně tak i případný neúspěch při rozjezdu chorvatských aktivit, kde firma vidí značný potenciál do budoucna.

Očekávané události: Oznámení hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí 2019 se uskuteční v pondělí 12. srpna odpoledne.
Autor: Jiří Kostka

Plný text ke stažení