Kofola (Koupit, 12m cíl = 484 CZK) - Kofole se na hlavních trzích daří, avšak Polsko jde proti proudu

13. 11. 2018 11:12:49

Výsledky hospodaření: Výsledky společnosti Kofola ČeskoSlovenskoza třetí čtvrtletí tohoto roku naplnily naše očekávání v oblasti tržeb a překonaly je z pohledu provozní ziskovosti. Konsolidované tržby meziročně vzrostly o 2,9 % na 2041,4 mil. CZK. Ukazatel ziskovosti EBITDA a čistý zisk posílil o 10,7 %, respektive 5,4 % a dosáhl 395,0, respektive 174,8 mld. CZK.

Hlavní trendy a fakta: (1) K 2,9% růstu konsolidovaných tržeb nejvíce přispěl příznivý vývoj v České republice, kde došlo k meziročnímu růstu tržeb o 98 mil. CZK, tedy o 12,2 %. Solidní růst vykázalo také Slovinsko, a to 4,3 %, tedy o 9,4 mil. CZK meziročně. Problematické Polsko stále pokračuje v propadu, když za třetí čtvrtletí meziročně snížilo své tržby o 55,3 mil. CZK, neboli o 17,2 %. (2) Pokračuje restrukturalizace provozoven konceptu Ugo, kdy do konce roku 2017 trvalo období tzv. hájení. Kofole šlo primárně o co největší rozšíření pobočkové sítě. Od počátku roku se Kofola zaměřuje na rentabilitu svých poboček a došlo k redukci počtu vlastních poboček ze 45 na konci roku 2017 na 31 ke konci třetího kvartálu. Souběžně s tím však narostl počet franšíz z 39 na 48.(3) Ziskovosti v letošním roce značně pomohly nižší ceny cukru, na němž společnost od počátku roku ušetřila přibližně 140 mil. CZK oproti srovnatelnému období v minulém roce. Tento pozitivní efekt je do určité míry kompenzován vyššími mzdovými náklady a rostoucími náklady na obalové materiály, jejichž ceny jsou díky vysoké korelaci s cenou ropy na světových trzích vyšší oproti minulému roku.

Potenciální dopad na předpovědi, cílovou cenu a doporučení: Společnosti Kofola se velmi daří na svém hlavním segmentu ČeskoSlovensko. Pozitivní vývoj je také v adriatickém regionu, kde však tržby ve třetím čtvrtletí byly ovlivněny nepříznivým počasím (tedy přesně opačná situace než v ČeskoSlovensku). Nižší ceny cukru budou pozitivně ovlivňovat výsledky i v příštím roce, kde přibližně polovinu tohoto příspěvku by měly eliminovat vyšší ceny obalových materiálů. Na konferenčním hovoru k výsledkům uvedl dnes ráno finanční ředitel skupiny Daniel Buryš, že můžeme očekávat významný odpis polských aktiv, jejichž účetní hodnota ke konci roku 2017 činila přibližně 872 mil. CZK. Aby došlo k zamezení vlivu na schopnost vyplácet dividendy, tak společnost v srpnu snížila základní kapitál o 1,1 mld. CZK. To by mělo umožnit, i v případě významného odpisu, vyplatit srovnatelnou dividendu jako v letošním roce. Společnost se již několik let snaží restrukturalizovat polské aktivity, aby došlo k zamezení propadů, avšak ne příliš úspěšně. Daniel Buryš také uvedl, že Kofola již jedná s případnými zájemci o koupi HOOP Polska. Vzhledem k neúspěšným pokusům o zvrácení negativní situace v Polsku hodnotíme případnou divestici spíše pozitivně. Nebude docházet ke zvýšeným nákladům na restrukturalizaci a společnost se bude moci soustředit na další perspektivní trhy, například adriatický region. Na základě potenciálu společnosti do budoucna ponecháváme naše doporučení Koupit.

Rizika: Hlavním rizikem je aktuální situace v Polsku. Významný vliv na účetní zisk společnosti bude mít případná prodejní cena polských aktivit v porovnání s účetní hodnotou HOOP Polska. Rizikem pro Kofolu je také případný neúspěch při rozjezdu chorvatských aktivit, kde firma vidí značný potenciál do budoucna.

Očekávané události: Oznámení hospodářských výsledků za rok 2018 očekáváme v průběhu března 2019.
Autor: Jiří Kostka

Plný text ke stažení