Nezaměstnanost stagnuje, maloobchod mírně zklamal

8. 10. 2019 12:27:46

Srpnové maloobchodní tržby zaostaly za našimi očekáváními. Spotřebitelé zřejmě vyjeli na dovolené a své peníze utratili jinde. Díky solidnímu růstu mezd však vyhlídky pro český maloobchod zůstávají, alespoň po zbytek letošního roku, příznivé. Nezaměstnanost stagnovala na srpnové úrovni. Kvůli úbytku sezónních prací se podíl nezaměstnaných bude v dalších měsících mírně zvyšovat.

Srpnové maloobchodní tržby mírně zklamaly, když ve srovnání s loňským srpnem vykázaly růst o 3,7 %. Statistika byla v meziročním srovnání zatížena handicapem jednoho chybějícího pracovního dne. Po očištění o tyto vlivy dosáhla úrovně 4,6 %. Tradičně nejlépe se dařilo prodejům přes internet, kde tržby v meziročním srovnání vzrostly o téměř 15 %. Podíl tržeb internetových a zásilkových obchodů se na celkových tržbách stále zvyšuje. Tvoří již více než 10 % maloobchodních tržeb. Vyšší tržby zaznamenaly i specializované prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (8 %). Rostly ale i prodeje počítačů, oděvů či výrobků pro domácnost.

Vyhlídky pro český maloobchod jsou poměrně dobré i pro nejbližší měsíce. Reálné příjmy domácností rostou, což bude vidět i na tržbách maloobchodníků. Zároveň se ale stále více hovoří o zpomalování domácí ekonomiky, což se potom odráží i v klesající důvěře domácností a v tom, že si začínají vytvářet opatrnostní úspory. V letošním roce by si maloobchodníci měli polepšit ještě o 4,2 %. V příštím roce se ale domníváme, že růst jejich tržeb bude ve srovnání s letošním rokem zhruba poloviční.

Podíl nezaměstnaných v září stagnoval na úrovni 2,7 %. Změnu nedoznal ani po sezónním očištění. Trh práce tak zůstává stále napjatý. Na jedno volné pracovní místo v září připadalo 0,6 uchazeče. Počet volných pracovních míst byl ale již o 5 120 nižší než v předchozím měsíci. Nižší byl i po sezónním očištění. Svého dna tak český pracovní trh již letos dosáhl. V následujících měsících očekáváme, že se podíl nezaměstnaných bude mírně zvyšovat. Důvodem by měla být především nižší nabídka sezónních prací.

Celkově ale zpomalování domácí ekonomiky není zatím na trhu práce příliš vidět. Projevovat se začíná v oblasti průmyslu, kde zaměstnanost od začátku roku nepřetržitě klesá. Zhoršování situace je patrné i z průzkumu mezi nákupními manažery z oblasti zpracovatelského průmyslu (PMI). Podle něho některé firmy již nenahrazují odcházející zaměstnance novými. Jiné firmy nižší požadavky na objem výroby řeší podle průzkumu propouštěním. Vývoj situace v oblasti průmyslu tak podle našeho názoru předznamenává další vývoj na českém trhu práce. V letošním roce podíl nezaměstnaných ještě stihne dosáhnout v průměru svého historického minima na úrovni 2,8 %. Příští rok si ho ale už neudrží a stoupne na 3,1 %.

Autor: Jana Steckerová

Plný text ke stažení