Philip Morris ČR (Koupit, 12m cíl = 18 308 CZK) - Ponecháváme doporučení Koupit, zvyšujeme cílovou cenu

3. 12. 2018 10:44:43

Investiční doporučení: Zvyšujeme cílovou cenu pro akcie PMČR na 18 308 CZK a ponecháváme tak naše doporučení Koupit. Hlavním důvodem je prodej nové bezdýmné technologie IQOS a náplní HEETS, které se svými charakteristikami ziskovosti zcela liší od klasických cigaret. Výrazně nižší míra zdanění těchto produktů, či dokonce prozatímní absence spotřební daně na HEETS v České republice z nich dělá značně výnosnější prodejní artikl. To vše vede k růstu ziskovosti PMČR i přes pokles celkového trhu cigaret. Klesající trend ve spotřebě cigaret se dá očekávat i díky aktivitám OECD na omezování spotřeby tabákových výrobků či růstu cen cigaret kvůli zvyšování spotřební daně.

Očekávaný vývoj v letošním roce: V letošním roce by se měl projevit silný nárůst prodejů IQOS a HEETS na českém i slovenském trhu. Fáze zavádění nového výrobku je často velmi výrazná a tyto bezdýmné produkty nejsou výjimkou. Současně budou však také vyšší marketingové náklady na podporu prodejů nové technologie. Z letošního zisku odhadujeme dividendu ve výši 1 130 CZK na akcii, což při současné tržní ceně představuje dividendový výnos přes 7 %.

Ocenění společnosti:Pro ocenění společnosti jsme použili model diskontovaných dividend, kde jsme diskontovali očekávané dividendy let 2018-27 (vyplacené 2019-28). Získanou fair value (vnitřní hodnotu) 19 272 CZK/akcii jsme upravili o nižší atraktivitu společnosti a spekulativní potenciál. Výsledná cílová cena je ve výši 18 308 CZK/akcii a je tak 23,7 % nad aktuální tržní cenou, což představuje potenciální celkový výnos včetně dividendy ve výši 31,3 %. Při sektorovém srovnání je hodnota akcií PMČR z dlouhodobého hlediska nadhodnocena, když ukazatele EV/EBITDA a P/E jsou pro rok 2019 ve výši 11,9, respektive 14,5. Naproti tomu jejich hodnota pro srovnatelné společnosti v sektoru činí 10,4, respektive 12,9. PMČR nabízí nadprůměrný dividendový výnos v porovnání s obdobnými firmami v oboru.

Očekávané události: Výsledky za rok 2018 by společnost měla zveřejnit v průběhu března 2019.

Autor: Jiří Kostka

Plný text ke stažení