CME (Držet, 12m cíl = není cena) - Snižujeme doporučení na Držet kvůli oznámené transakci mezi CME a PPF

12.11.2019 12:30:17

Investiční doporučení: Vzhledem k oznámené transakci mezi dceřinou společností PPF (TV Bidco) a mediální skupinou CME snižujeme naše doporučení na Držet z předchozího Koupit. Cena akcií dle nás nebude dále reflektovat fundamentální příběh společnosti a do uzavření celé transakce se bude pohybovat těsně pod hranicí 4,58 USD, což je částka, kterou získají všichni současní akcionáři za jednu akcii v rámci dohodnutých podmínek.

Transakce: Skupina PPF oznámila, že prostřednictvím svých dceřiných společností podepsala dohodu se společností CME o jejím plném ovládnutí. Hodnota transakce byla stanovena na 2,1 mld. USD, která v sobě zahrnuje ocenění kmenových a preferenčních akcií a výši čistého dluhu. Ve prospěch transakce se musí vyjádřit 75 % všech akcionářů. Termín uskutečnění valné hromady nebyl ještě oznámen. Fúzi mezi společnostmi budou ještě posuzovat Evropská komise a příslušní národní regulátoři. Výsledkem celé transakce bude tedy 100% ovládnutí CME skupinou PPF, což by se mělo stát zhruba v polovině příštího roku. Akcie CME po dokončení transakce zaniknou a jejím držitelům bude vyplacena zmíněná částka 4,58 USD za kus. Nedostanou tedy žádné nové akcie nástupnické společnosti.

Hlavní akcionář: Majoritním akcionářem ve skupině CME je americká komunikační společnost AT&T. Ta drží efektivní podíl 75 %. Společnost již uvedla, že na valné hromadě zvedne ruku ve prospěch transakce. Získá v hotovosti 1,1 mld. USD a zároveň bude zbavena poskytnutých garancí na dluh ve výši 575 mil. USD.

Minoritní akcionáři: Vzhledem k tomu, že nejde o převzetí společnosti, ale o sloučení dvou firem, nejedná se ze strany dceřiné společnosti TV Bidco o nabídku k odkupu. V praxi to znamená, že rozhodnutí valné hromady je závazné pro všechny akcionáře. Pokud některý z minoritních akcionářů s transakcí nebo s výší výplaty 4,58 USD za akcii nesouhlasí, musí tak aktivně jednat na valné hromadě, čímž mu vznikne právo napadnout rozhodnutí u soudu.

Závěr: Vzhledem k výši podílu majoritního vlastníka AT&T a jeho prohlášení lze s určitostí říci, že bude transakce schválena. Stopku tak mohou vystavit pouze Evropská komise nebo mediální rady a regulatorní orgány v Rumunsku a Slovinsku. Stanovená cena za jednu akcii je o zhruba 32 % vyšší oproti ceně z 25. března 2019, kdy CME oznámila proces rozhodování o potenciálních strategických alternativách. Oproti kurzu předcházejícímu oznámení transakce (27. října 2019) však byla o 1,5 % nižší a v bezprostřední reakci cena akcií spadla o zhruba pět procent. Aktuálně se akcie obchodují za 4,4 USD. Naše cílová cena byla na základě naší poslední analýzy stanovena na 5,2 USD za akcii a věříme, že v době završení transakce (cca v půlce 2020) by se této úrovni přiblížila. Z tohoto důvodu si myslíme, že by případné zamítnutí transakce regulatorními orgány mohlo mít v konečném důsledku pozitivní dopad na cenu akcií. Na druhou stranu je dle nás výraznější propad ceny akcií limitovaný.

Rizika: Za největší neznámou považujeme situaci, kdy by regulátoři transakci zamítli a v jakém stavu by se v dané chvíli společnost nacházela. To by mělo potenciál ovlivnit cenu akcií oběma směry.  
Autor: Miroslav Frayer

Plný text ke stažení