ČEZ (Koupit, 12m cíl = 620 CZK) - Výsledky nepatrně lepší, úprava guidance a příznivé podmínky pro budoucí roky

8. 11. 2018 14:12:16

Výsledky hospodaření za třetí kvartál přinášejí smíšené pocity. Na jedné straně ČEZ reportoval vyšší EBITDA, na straně druhé však vytvořil rezervu k poskytnutým úvěrům turecké společnosti Akcez, odepsal majetek v Bulharsku a goodwill v ČR. Očištěný čistý zisk ale překonal očekávání. Management upravil celoroční výhled.

Klíčové trendy v hlavních segmentech: (1) Tradiční energetika byla hlavním faktorem růstu celkové EBITDA (3,3 mld. CZK), když se zde pozitivně promítly vyšší realizační ceny vyrobené elektřiny včetně dopadu zajišťovacích obchodů, o jejichž nepříznivém vlivu ČEZ účtoval ve druhém čtvrtletí. Ve Q3 18 společnost v tradiční energetice vyrobila 14,5 TWh elektřiny, což bylo o 5 % více než vloni. Vyšším růstem přispěly především uhelné elektrárny (+6,3 %), zatímco výroba v jaderných zdrojích vzrostla o 4,6 %. Přesto výroba v uhelných elektrárnách za celý letošní rok zřejmě nedosáhne původních odhadů managementu, který tak díky nim snížil predikci celoroční produkce na 61,6 TWh z předchozích 62,3 TWh. (2) Nová energetika ve Q3 18 přispěla do celkové EBITDA 0,8 mld. CZK, což znamená meziroční pokles o více jak čtvrtinu. To bylo způsobeno nižším přídělem zelených certifikátů v Rumunsku. V nové energetice by mělo být vyrobeno 1,8 TWh elektřiny, což je o 0,1 TWh méně než ve výhledu při prezentaci výsledků za Q2 18. (3) EBITDA v distribuci dosáhla 4,7 mld. CZK, což značí růst o zhruba 2 %, a to díky vyšším hrubým maržím. Ty byly částečně eliminovány vlivem zavedení IFRS15 na výnosy ze zajištění příkonu a připojení a vyššími personálními náklady v souvislosti s investicemi do distribuční sítě. (4) Segment Prodej (1,3 mld. CZK, +63% y/y) byl pozitivně ovlivněn vyššími maržemi z prodeje energetických služeb v důsledku rozvoje ESCO aktivit, kde tržby za první tři kvartály letošního roku činily 9,4 mld. CZK oproti loňským 3,0 mld. CZK (údaj za samostatný Q3 18 poskytnut nebyl). (5) Segmenty Těžba a Ostatní přispěly 1,0 mld. CZK, respektive 0,6 mld. CZK.
Autor: Miroslav Frayer

Plný text ke stažení