Avast (Koupit, 12m cíl = 342 GBp) - Avast opět potěšil svým růstem

18. 10. 2018 11:04:46

Výsledky: Jak jsme již avizovali v rámci odhadů výsledků, tak společnost Avast nebude za první a třetí čtvrtletí roku poskytovat detailní přehled hospodaření. K dispozici je pouze velmi zkrácená verze hospodářských výsledků bez detailnějšího vysvětlení hybných faktorů. Naše odhady hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí tohoto roku byly spíše opatrnější. Díky tomu také na všech sledovaných položkách došlo k jejich překonání.Upravené tržby meziročně vzrostly o 7,2 % na 209,8 mil. USD. Ziskovost měřená pomocí upravené EBITDA narostla o 5,5 % na 113,5 mil. USD. Upravená EBITDA marže za prvních devět měsíců činí 54,7 %.

Doplňující informace: (1) Vývoj upravených fakturací ve třetím čtvrtletí pokračoval v obdobném trendu jako v první polovině roku, kde byl jejich meziroční růst ve výši 7,6 %. (2) Ukazatel zadluženosti daný jako poměr čistého dluhu vůči upravenému zisku EBITDA dosáhl ke konci třetího kvartálu hodnoty 2,8. Došlo tedy k poklesu od pololetí, kdy ukazatel dosahoval 3,0násobku.

Dopad na předpovědi, cílovou cenu akcie a doporučení: Společnosti Avast se podařilo ve třetím čtvrtletí dosáhnout velmi solidních výsledků. Díky tomu management věří, že se v oblasti upravených tržeb podaří za celý rok dosáhnout růstu ve vyšších jednotkách procent. Vzhledem k tomu, že zveřejněné údaje korespondují s našimi očekáváními, ponecháváme cílovou cenu a doporučení Koupit v platnosti.

Očekávané události: Společnost očekává, že zveřejní hospodářské výsledky za celý rok 2018 ve středu 13. března 2019.
Autor: Jiří Kostka

Plný text ke stažení