Pokračující dividendová sezóna stojí za deficitem běžného účtu

13. 9. 2017 11:35:00

Běžný účet v červenci zopakoval negativní saldo, které tentokrát dosáhlo 27,4 mld. CZK. Pokračoval totiž odliv dividend z ekonomiky zahraničním vlastníkům českých firem (38,2 mld. CZK). Tento zápor je však zmírněn kladnou bilancí obchodu, která zaznamenala slušný přebytek ve výši 12,9 mld. CZK.

Běžný účet v červenci prohloubil své negativní saldo, když schodek dosáhnul 27,4 mld. CZK. Za negativní bilancí stojí pokračování dividendové sezóny ve výši 38,2 mld. CZK, který drží bilanci prvotních důchodů v hlubokém deficitu 35,7 mld. CZK. Obchodní bilance skončila v přebytku pouze 12,9 mld. CZK., jehož výše (při poklesu exportů i importů) byla ovlivněna čerpáním celozávodních dovolených ve velká část zpracovatelského průmyslu. V rámci běžného účtu bylo převedeno 0,1 mld. CZK z rozpočtu EU do ČR. Kapitálový účet pak v souhrnu zaznamenal čistý přesun prostředků EU za 6,7 mld. CZK. Kumulativní bilance běžného účtu za posledních dvanáct měsíců signalizuje i nadále velmi dobrou vnější pozici české ekonomiky, když se přebytek pohybuje na úrovni kolem 45 mld. CZK.

Finanční účet v červenci vykázal příliv kapitálu ve výši 22,5 mld. CZK. Přímé zahraniční investice z toho činily 23 mld. CZK., z toho 8,9 mld. CZK byl reinvestovaný zisk. V kumulativním souhrnu za posledních dvanáct měsíců dále pokračuje snižování přílivu zahraničních investic. Ten sílil hlavně během prvního čtvrtletí, ale od té doby vykazuje již slabší hodnoty. Z kumulativního počtu navíc vypadávají silné měsíce loňského léta.

Aktivní obchodní bilance by měla i nadále růst. Dobrá ekonomická situace Německa i celé eurozóny bude stimulovat poptávku po českých vývozech. Ty si budou i do budoucna udržovat solidní tempo růstu. Zvýšená investiční aktivita podporující dovoz pak za této situace čisté vývozy o mnoho nesníží. Saldo běžného účtu by tedy za celý letošní rok mělo dosáhnout přebytku 43,4 mld. CZK. Letošní posunutá dividendová sezóna pokračovala v srpnu a pravděpodobně ještě i v září. To vytváří tlak na znehodnocování koruny, který je ale kompenzován tlakem na silnější kurz plynoucí z přebytku obchodní bilance a pravděpodobně stálého zájmu investorů spekulujících na další posílení české měny. Rovnováha těchto sil tak v současné době udržuje kurz koruny kolem 26,09 CZK/EUR.

Autor: David Kocourek

Plný text ke stažení