MONETA Money Bank (Koupit, 12m cíl = 97 CZK) - Potvrzujeme doporučení Koupit a zvyšujeme cílovou cenu na 97 CZK na akcii

7. 3. 2019 11:28:22

Investiční doporučení: Na základě aktualizace našeho modelu potvrzujeme pro akcie MONETA Money Bank doporučení Koupit s novou cílovou cenou 97 CZK na akcii. Oproti předchozí cílové ceně se jedná o nárůst zhruba 4,3 %. Na změnu působilo několik protichůdných faktorů. Ve směru vyšší ceny jde především o lepší odhady ziskovosti díky pozitivnímu vývoji čistého úrokového výnosu a výplaty dividendy. Naopak směrem dolů tlačily ocenění MMB vyšší náklady na kapitál a nepatrně nižší dlouhodobý růst kvůli uvažovanému vyššímu dividendovému výplatnímu poměru. Oproti skupině vybraných bankovních domů se akcie MMB obchodují s prémií (P/BV 2019 na úrovni 1,6x vs. 1,2x, P/E 2019 10,7x vs. 10,3x, DV 7,7 % vs. 4,3 %). Výši prémie v současné době vzhledem k jedné z nejvyšších rentabilit a výplatě dividend nepovažujeme za vysokou, a proto hodnotíme stávající ocenění akcií Monety vůči konkurentům neutrálně.

Hospodaření společnosti a očekávaný vývoj: Současný příznivý ekonomický vývoj v České republice se projevuje na zvýšené úvěrové aktivitě. Ta je pozitivně ovlivňována i investicemi do digitalizace, které se podílejí na obrovském růstu poskytnutých úvěrů přes on-line aplikace. Dopad nově zavedených regulatorních opatření by měl mít na hospodaření Monety spíše omezený vliv. Růst čistého úrokového výnosu je dále podpořený postupně zvyšujícími se sazbami ČNB, která by měla svoji měnovou politiku v letošním roce dále utáhnout. Z toho důvodu i věříme, že loňský rok byl posledním, kdy klesla čistá úroková marže. Dlouhodobě ale vidíme větší pravděpodobnost její stabilizace než růstu s ohledem na zvyšující se kvalitu úvěrového portfolia. Předpokládáme, že čistá úroková marže setrvá vysoko nad úrovněmi konkurentů. Poměr NPL by měl pokračovat v poklesu, přestože očekáváme růst nákladů na riziko. Střednědobý výhled stanovený managementem je ve srovnání s naší prognózou konzervativní a věříme, že bude postupně docházet k jeho vylepšování. 

Dividendová politika: Management revidoval svoji dividendovou politiku a nyní očekává ve střednědobém horizontu minimální výplatu na úrovni 75 % čistého konsolidovaného zisku. Z loňského zisku navrhuje vyplatit 6,15 CZK na akcii. To bylo pro nás příjemným překvapením, což se rovněž promítlo do konečného ocenění společnosti.

Ocenění společnosti:Pro určení ceny akcií jsme použili průměr ze tří metod: (1) excess return model, (2) dividendový diskontní model a (3) model diskontovaných cash flow. Námi stanovená cena nabízí včetně očekávané dividendy vůči aktuální ceně na trhu celkový výnos téměř 30 %, což odpovídá nákupnímu doporučení.
Autor: Miroslav Frayer

Plný text ke stažení