Pokračující dividendová sezóna stojí za schodkem běžného účtu

13. 9. 2017 10:19:00

Běžný účet v červenci zopakoval negativní saldo, které tentokrát dosáhlo 27,4 mld. CZK. Pokračoval totiž odliv dividend z ekonomiky zahraničním vlastníkům českých firem (38,2 mld. CZK). Tento zápor je však zmírněn kladnou bilancí obchodu, která zaznamenala slušný přebytek ve výši 12,9 mld. CZK.

Aktivní obchodní bilance by měla i nadále růst. Dobrá ekonomická situace Německa i celé eurozóny bude stimulovat poptávku po českých vývozech. Ty si budou i do budoucna udržovat solidní tempo růstu. Zvýšená investiční aktivita podporují dovoz pak za této situace čisté vývozy o mnoho nesníží. Saldo běžného účtu by tedy za celý letošní rok mělo dosáhnout přebytku 43,4 mld. CZK. Letošní posunutí dividendové sezóny bude pokračovat ještě v srpnu a pravděpodobně v září. To vytváří tlak na znehodnocování koruny, který je ale kompenzován tlakem na silnější kurz plynoucí z přebytku obchodní bilance a pravděpodobně i zájmu dalších investorů spekulujících na další posílení české měny. Rovnováha těchto sil tak v současné době udržuje kurz koruny kolem 26,09 CZK/EUR.

Autor: David Kocourek