PFNonwovens (Koupit, 12m cíl = 924 CZK) - Spuštění dvou linek v následujících několika měsících

16. 5. 2019 9:58:00

Výsledky hospodaření celkově přinesly neutrální nebo lehce pozitivní signály zejména s ohledem na úroveň čistého zisku a pokračující snižování zadlužení. Harmonogram investic jde dle plánu. Management potvrdil svoje celoroční cíle pro EBITDA a investiční výdaje.

Fakta a události: (1)Objem produkce v prvním kvartálu letošního roku dosáhl 26,6 tis. tun, což bylo o 1,7 % méně než vloni. Objem výroby hygienických produktů činil na celkových výnosech 88,0 %. Přesto prodaný objem meziročně vzrostl, což vedlo k poklesu skladových zásob hotových výrobků. (2) EBITDA se zvýšila o slušných 6,2 % na 347 mil. CZK a marže dosáhla 21,6 %, čímž o 0,3 pb meziročně vzrostla. Management potvrdil svůj celoroční výhled v rozmezí 1,30 až 1,45 mld. CZK. (3) Investice do nových výrobních závodů pokračují v souladu s plány. Výstavba výrobního závodu v Jižní Africe je prakticky dokončena a nyní probíhá jeho kolaudace. První komerční dodávky by tak společnost mohla realizovat začátkem druhého pololetí. Ve třetím kvartále by pak na ní měla navázat i nová linka ve Znojmě – Příměticích, kde zatím jde vše rovněž dle plánu. Dopad obou linek do celkové EBITDA očekáváme v roce 2020 v rozmezí 220 až 240 mil. CZK, což by značilo nárůst o více jak 15 %. Investiční výdaje by se měly dle vedení společnosti udržet pod hranicí 1,45 mld. CZK. (4) Finanční výsledek doznal výrazné meziroční změny, když dosáhl zisku 4,6 mil. CZK oproti loňské ztrátě 78 mil. CZK. Důvodem byly rozdílné kurzové změny a také o více jak třetinu nižší úrokové náklady díky v listopadu splaceným dluhopisům. Čistý dluh se oproti konci loňského roku snížil o 11,5 % na 4,1 mld. CZK, což vedlo i k jeho poklesu vůči EBITDA na úroveň 3,03x ze 3,47x. Tomuto razantnímu snížení pomohla i silná tvorba provozního cash flow. (5) Čistý zisk díky výše uvedeným faktorům výrazně vzrostl na 202 mil. CZK. Velkou měrou se na tomto výsledku podepsala nižší míra efektivního zdanění.

Potenciální dopad na naše odhady a doporučení:Výsledky naplnily naše očekávání. Pozitivně hodnotíme opět využitou výrobní kapacitu pro letošní rok na základě kontraktů dohodnutých se zákazníky a plnění plánu v rozjezdu nových závodů. PFNonwovens tak potvrzuje postupné naplňování svojí strategie. Naše doporučení Koupit a cílovou cenu 924 CZK za akcii ponecháváme v platnosti.

Rizika: Za největší aktuální riziko považujeme nestabilitu cen polymerů, mimořádné odstávky linek, popř. neočekávané události, které by vedly k pozastavení projektů v Jihoafrické republice či ve Znojmě.

Očekávané události: Valná hromada akcionářů je naplánována na 14. června. Výsledky hospodaření za Q2 19 by měly být oznámeny 22. srpna.

 

Autor: Miroslav Frayer

Plný text ke stažení