CME (Koupit, 12m cíl = 5,0 USD) - Konferenční hovor CME k výsledkům byl optimistický

7. 2. 2019 14:35:23

Vedení mediální skupiny CME na včerejším konferenčním hovoru ke kvartálním hospodářským výsledkům představilo výhled na letošní rok a nastínilo možnost výplaty dividendy. Zisk před odpisy OIBDA by měl za předpokladu konstantních měnových kurzů meziročně vzrůst o 10 až 12 %. To by znamenalo OIBDA v rozmezí 245 až 249 mil. USD. V našem modelu jsme předpokládali růst přibližně o 10 %. Výhled CME je tedy pro nás příjemným překvapením.

Velmi pozitivně hodnotíme především výhled společnosti na její úroveň zadlužení. Pro rok 2019 management očekává náklady na dluhové financování menší než 27 mil. USD, což je přibližně poloviční výše oproti 2018. Je to dáno pokračováním v úsilí snižování zadluženosti. Ke konci roku 2018 činil ukazatel poměru čistého dluhu vůči OIBDA 3,5násobek. Minulý týden CME provedla mimořádnou splátku úvěru ve výši 60 mil. EUR, neboli přibližně 68 mil. USD. I díky tomu by se ukazatel zadluženosti měl do konce Q1 dostat na úroveň 3,0násobku, a to s výhledem, že do konce roku se ukazatel dostane k hodnotě 2,5násobku. Zlomová je přitom hodnota 2,75násobku, od které je CME schopna vyplácet dividendy či dělat zpětný odkup akcií. To také zaznělo na včerejším konferenčním hovoru. Management se prozatím zdržel komentářů, která z obou variant je pravděpodobnější. Odvolali se na průběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2019, ve kterých budou upřesňovat vývoj v této oblasti.

Dalším zajímavým tématem byla aktuální situace v Rumunsku ohledně chystaných sektorových daní. Tento krok je managementem vnímán pro rumunskou ekonomiku negativně, avšak neočekává zásadní dopad do hospodaření společnosti. Mluví se především o sektorových daních pro finanční sektor a telekomunikace. Hlavně telekomunikace jsou v zemi významným zadavatelem reklam v televizi. Pouze pokud by tedy došlo k omezení prostředků na reklamu těchto společností, došlo by následně i ke zhoršení finančního hospodaření rumunského segmentu CME.

Celkově hodnotíme konferenční hovor a nastíněný výhled hospodaření společnosti na rok 2019 jako pozitivní.

Autor: Jiří Kostka

Plný text ke stažení