Čína má investorům stále co nabídnout

14. 3. 2019 9:32:06

Čínskému akciovému trhu se od začátku letošního roku daří. Mnoho indexů různě složených z čínských akcií si letos polepšilo výrazně přes dvacet procent, v některých případech překonaly i 30% hranici. Nabízí se tak otázka, zda stále existuje prostor pro jejich další růst.

Podíváme-li se na akciové trhy očima nabízených rizikových prémií, jeví se čínské akcie nadále jako velmi atraktivní. Jinými slovy se dá říci, že valuace jsou vzhledem k podstupovanému riziku v souvislosti s investicí do akcií stále velmi nízké, neboli levné. Za pozitivní faktory bychom označili přetrvávající uvolněnou fiskální politiku, prostřednictvím které míří do ekonomiky velké množství finančních prostředků například do veřejné infrastruktury. Z pohledu kapitálových toků je pozitivum zvyšující se otevřenost trhu zahraničním investorům, což se mimo jiné promítá i do zařazování čínských akcií do světových benchmarkových indexů, respektive zvyšování jejich váhy v těchto indexech. Pasivní investiční fondy tak budou muset alokovat více prostředků ve prospěch Číny. Zajímavým postřehem je i to, že čínské akcie jsou v současné době mnohem méně korelovány s vývojem amerických akcií než jiné světové akciové trhy. Náš předpoklad uzavření obchodní dohody mezi USA a Čínou by měl rovněž podpořit čínský akciový trh.

Zajímavým by mohl být do jisté míry i trh s čínskými státními dluhopisy. Těm se již velmi dařilo v kontextu zpomalující ekonomiky, na což tamní centrální banka reagovala uvolňováním měnové politiky. Očekáváme, že v tomto scénáři bude nadále pokračovat, a to zejména ve snižování povinných minimálních rezerv doprovázeném nižšími úrokovými sazbami.

Ač nemůžeme opominout fakt, že Čína patří mezi rozvíjející se trhy s vysokou volatilitou a rizikovostí, dle našeho názoru má svá opodstatnění se jí ve svých investičních rozhodováních nevyhýbat.
Autor: Miroslav Frayer

Plný text ke stažení