Práce si žádá vyšší odměny, zisky trpí

11. 1. 2019 10:39:40

Český statistický úřad potvrdil, že domácí ekonomika ve třetím čtvrtletí přidala mezičtvrtletně 0,6 %. V meziročním srovnání to představuje zvýšení o 2,4 %. Ve struktuře došlo pouze ke kosmetickým změnám. Ve srovnání s druhým čtvrtletí se zvýšila zejména domácí poptávka. Soukromá spotřeba ve třetím čtvrtletí znovu zrychlila a investice si zachovávají svou velmi příznivou dynamiku. Silná byla i spotřeba vlády. Brzdou byl jednoznačně zahraniční obchod, jehož přebytek snížily silné dovozy. V porovnání s Polskem, Maďarskem a Slovenskem byl český hospodářský růst skromnější. Nicméně podíváme-li se na nepříznivou situaci, která vládla ve třetím čtvrtletí v Německu, hodnotíme výkon domácí ekonomiky jako relativně slušný.

Dnes statistici k těmto datům zveřejnili ještě sektorové účty. Ty ukazují, že při rozdělování příjmů nefinančních podniků se stále výrazně zvyšuje objem peněz, které jsou vyplaceny na mzdy a platy. To jde na úkor zaměstnavatelů, kterým se krátí zisky. Peněžní příjmy domácností se zvedly reálně mezičtvrtletně o 1,4 %. Hrubý disponibilní příjem domácností je po sezónním očištění podle našeho výpočtu o 7,1 % vyšší. Je vidět, že i přes slábnoucí ekonomický růst se na zaměstnancích šetřit nedá. Naopak v zájmu jejich udržení v zaměstnání je nutné jim zvyšovat mzdy. Na druhé straně hrubé provozní ziskové marže se ztenčily meziročně o 2,9 pb na 46,8 %. Dobrou zprávou je, že nefinanční podniky neřeší pokles ziskových marží snižováním investic. Míra investic zůstala ve třetím čtvrtletí stabilní na 9,1 %.   

Dnešní data také ukázala jak se tvoří hrubý kapitál v jednotlivých sektorech. Výrazné zvýšení vidíme ve tvorbě zásob nefinančních korporací. To může souviset se situací v automobilovém průmyslu, kdy automobilky vyráběly zboží na sklad. Dynamiku fixních investic potom nahoru tlačil veřejný sektor, který výrazně zvýšil využití evropských fondů.

Domácí ekonomika podobně jako ta evropská v posledním čtvrtletí loňského roku podle nás mírně zrychlila. Rizikem zůstává výrazné zpomalení v Německu, které se podle všeho v české ekonomice tolik neprojevuje.  Zahraniční poptávka by tak měla zůstat silná. Domácí poptávka by si pak měla zachovat svou velmi dobrou dynamiku. Za celý loňský rok očekáváme růst HDP o 2,8 %. V letošním roce by domácí ekonomika měla mírně zpomalit na 2,7 %. Růst by však měl být o něco vyrovnanější. Soukromou spotřebu doplní i kladný příspěvek zahraničního obchodu.
Autor: Viktor Zeisel

Plný text ke stažení