CME (Koupit, 12m cíl = 5,0 USD) - CME velmi překvapilo silným růstem marží

18. 10. 2018 11:47:42

Výsledky: Naše odhady za třetí kvartál patřily spíše mezi ty optimističtější. Uvedené výsledky nezahrnují vliv prodávaných slovinských a chorvatských aktiv, která jsou klasifikována jako aktiva držená k prodeji. Tržby vzrostly o 3,4 % na 123,5 mil. USD a struktura tržeb odhalila pozitivní příspěvek všech trhů.Ziskovost CME pokračuje v růstovém trendu z minulého roku i ve druhém čtvrtletí díky pozitivním makroekonomickým podmínkám, expanzi reklamního trhu a pokračujícímu zvyšování příjmů z poplatků a předplatného. OIBDA se zvýšila o 33,6 % na 33,6 mil. USD. Čistý zisk z běžných obchodních aktivit dosáhl 10,9 mil. USD, což koresponduje s naším odhadem 10 mil. USD. Souhrnný čistý zisk, který vzrostl až na 68,6 mil. USD, v sobě zahrnuje i vliv prodeje chorvatských aktivit.

Hlavní trendy: (1) Tržby nejvíce zvýšil český segment, kde došlo k meziročnímu růstu o 6,6 % (45,5 mil. USD), následovaný Rumunskem, kde tržby vzrostly o 1,6 % (41,1 mil. USD). Ostatní trhy, jako Slovensko a Bulharsko, přispěly růstem o 2,4 % (20,9 mil. USD), respektive 1,9 % (16,3 mil. USD). (2) Největší podíl na tvorbě OIBDA má Rumunsko, a to 39 %. Na druhém místě je Česká republika, která přispěla 38 %. Velmi pozitivně překvapil vývoj OIBDA v Bulharsku a Slovensku, kde došlo k meziročnímu růstu o 84,8 % na 4,5 mil. USD z 2,4 mil. USD, respektive 79,1 % na 5,0 mil. USD z 2,8 mil. USD. Celková OIBDA marže meziročně vzrostla z 21,1 % na 27,2 %. (3) Vývoj čistého zisku je pozitivně ovlivněn nižšími úrokovými náklady, které poklesly ve druhém kvartálu meziročně o 10 mil. USD. Největší příspěvek je však díky prodeji chorvatských aktivit, čímž se zisk dostal až na 68,6 mil. USD. (4) Společnosti se podařilo snížit svůj dluh o téměř 80 mil. USD mezikvartálně.

Dopad na předpovědi, cílovou cenu akcie a doporučení: Společnost dosahuje potřebné ziskovosti a tvorby cash flow, které jsou dobrými předpoklady pro pokračování plánovaného snižování zadlužení. Výnos z prodeje slovinských aktiv (čeká se na schválení slovinským antimonopolním úřadem) by mohl tento proces ještě více urychlit. V roce 2018 CME předpokládá splacení významné části svého dlouhodobého dluhu, čímž by mělo dojít ke snížení poměru čisté zadluženosti vůči OIBDA na přibližně 3násobek (3,8násobek ke konci třetího kvartálu) ke konci roku. Díky tomu všemu by se průměrné náklady dluhu měly snížit až na 3,2 % (3,5 % v Q3 18). Dle dosavadních výsledků očekáváme, že společnost dosáhne managementem plánovaných hospodářských výsledků pro tento rok. Prozatím cílovou cenu a doporučení Koupit ponecháváme v platnosti.

Očekávané události: V 15h CET se uskuteční konferenční hovor ke zveřejněným údajům. Výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál 2018 by měly být zveřejněny v průběhu února 2019.
Autor: Jiří Kostka

Plný text ke stažení