Kofola: (Koupit, 12m cíl = 313 CZK) - Očekávaný růst, potenciál M&A

29.05.2023 14:17:31

Investiční doporučení: Pro akcie společnosti Kofola ČeskoSlovensko potvrzujeme doporučení Koupit s cílovou cenou 313 CZK na jednu akcii (předchozí doporučení a cílová cena byly Koupit a 381 CZK). Po odeznění restrikcí spojených s pandemií, které tvrdě dopadly na restaurační byznys, zasáhla Kofolu vysoká inflace vstupů a energií. Očekáváme organický růst všech tří základních pilířů Kofoly. Kromě toho vnímáme i potenciál růstu pomocí M&A operací, kde byla Kofola v nedávné minulosti docela aktivní.

Očekávaný výhled hospodaření: V našich projekcích odhadujeme ve sledovaném období (2023 – 2027) průměrné roční tempo růstu zisku EBITDA na +5,7 % při růstu tržeb +6,4 %. V roce 2027 by výnosy měly dosáhnout 10,8 mld. CZK a EBITDA 1,5 mld. CZK. Letos čekáme rychlý růst nákladů na vstupy (týká se to zejména sladidel a obalů), ale u ostatních provozních nákladů by Kofola měla předvést svou nákladovou disciplínu. Podle našich projekcí bude EBITDA za letošní rok atakovat horní hranici cíle (1,10-1,25 mld. CZK) managementu společnosti. Odhadujeme, že vzroste o +9,6 % na 1,217 mld. CZK.

Ocenění akcií: K valuaci akcií Kofoly jsme použili model diskontovaného volného cash flow. Naše projekce ve sledovaném období 2023-2027 jsme diskontovali za použití ceny kapitálu 8,2-9,1 % a 9,1 % pro terminální hodnotu při 2% dlouhodobé míře růstu. Cílovou cenu jsme stanovili na 313 CZK na jednu akcii. Naše cena nabízí růstový potenciál ve srovnání s aktuální tržní cenou ve výši +27,8 %. Celkový potenciál včetně dividendového výnosu je +32,4 %. Tomu odpovídá doporučení Koupit.

Kofolu oceňujeme na P/E 21,6x a EV/EBITDA 8,4x. Medián sektoru srovnatelných společností se pohybuje na úrovni 24,1x respektive 18,8x. Kofola se tedy obchoduje se značnou slevou/diskontem vůči srovnatelným společnostem v sektoru.

Hlavní rizika: Významným rizikem je samozřejmě cena vstupních materiálů, zejména sladidel a obalových materiálů. Otazník pak stále zůstává nad cenami energií. Dále je rizikem jakékoli omezení distribučních kanálů, jako tomu bylo v případě pandemie. Roli může sehrát i pokles reálné mzdy, což pravděpodobně ovlivní poptávku po výrobcích skupiny. V neposlední řadě pak může poptávku negativně ovlivnit plánované přesunutí nápojů do vyšší sazby DPH.

Očekávané události: Výsledky za první čtvrtletí 2023 plánuje Kofola zveřejnit 1. června.

Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení