DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Regulace MiFID II, účinná od 3.1.2018, významně změnila pravidla týkající se investičního výzkumu (research). V případě, že jste fyzická osoba nebo právnická osoba neposkytující investiční službu obhospodařování majetku zákazníka nebo nezávislé investiční poradenství, požadavky MiFID II se na Vás nevztahují.

V případě, že Vaše společnost se sídlem v EHP (Evropském hospodářském prostoru) poskytuje investiční službu obhospodařování majetku zákazníka nebo nezávislé investiční poradenství podle MiFID II, jste povinen i) platit za tuto službu z vlastních zdrojů nebo ii) platit za tuto službu ze samostatného účtu, který je financován ze zvláštní úplaty Vašich klientů. V souladu s požadavky regulace je tedy tato služba Komerční bankou, a.s. pro uvedené entity od 3.1.2018 zpoplatněna, a proto je potřeba s Komerční bankou, a.s. uzavřít smlouvu o poskytování služby investičního výzkumu. Pokud se na Vás tato regulace vztahuje, prosím kontaktujte nás na research@kb.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Regulace MiFID II, účinná od 3.1.2018, významně změnila pravidla týkající se investičního výzkumu (research). V případě, že jste fyzická osoba nebo právnická osoba neposkytující investiční službu obhospodařování majetku zákazníka nebo nezávislé investiční poradenství, požadavky MiFID II se na Vás nevztahují.

Zobrazit více

Komentáře a analýzy

Zvoleným kritériím neodpovídají žádné komentáře