Moneta (Koupit, 12m cíl=102,80 CZK): Potvrzujeme doporučení Koupit s cílovou cenou na 102,8 CZK za akcii

19.10.2023 10:28:51

Investiční doporučení: Aktualizovali jsme naše odhady pro společnost MONETA Money Bank. Na základě upraveného modelu jsme mírně snížili naši cílovou cenu pro akcie Monety na 102,8 CZK ze 104,6 CZK. Zároveň potvrzujeme doporučení Koupit, které zůstává beze změny.  (Předchozí cena 104,6 CZK a doporučení Koupit byly vydány 5. 9. 2022). V relativním srovnání se srovnatelnými bankami se akcie Monety obchodují s prémií. Naše cílová cena oceňuje Monetu na  P/B 1,8x, P/E 11,0x a P/S 4,4x. Ostatní banky ze skupiny srovnatelných společností se obchodují na násobcích 1,1x, 6,8x a 1,0x. Vzhledem k silné kapitálové pozici, velmi konzervativnímu byznys modelu a schopnosti vyplácet vysokou dividendu považujeme prémii Monety vůči sektoru za opodstatněnou. 

Hospodaření společnosti a očekávaný vývoj: Letos čekáme mírný pokles (-1,6 % y/y ) celkových výnosů. Je to dáno poklesem čistého úrokového výnosu (-8,9 % y/y), a to zejména kvůli vyšším nákladům na financování. Poplatky a provize by měly dosáhnout slušného růstu (+13,9 % y/y). To bude ale jen z části kompenzovat pokles čistého úrokového výnosu. Čistá úroková marže by měla zůstat na kvartální bázi stabilní (+2,1 %), ale klesne v meziročním srovnání. Pro roky 2023, 2024 a 2025 byla zavedena speciální daň z neočekávaných zisků (windfall tax). Nicméně podle několika prohlášení generálního ředitele Monety bude její vliv na hospodaření marginální. Za letošní rok odhadujeme čistý zisk na úrovni 4,8 mld. CZK.     

Dividendová politika: Podle Monety by mělo dojít k distribuci minimálně 70 % čistého zisku mezi její akcionáře. Nicméně management banky cílí na výplatu aspoň 80 %. Letos, ze zisku minulého roku, Moneta vyplatila 8 CZK na akcii. To znamená výplatní poměr 79 %. V našich projekcích počítáme s tím, že si moneta bude moci dovolit vyplácet 90 % čistého zisku ročně. V příštím roce čekáme dividendu 8,5 CZK na akcii, což reprezentuje zmíněný 90% výplatní poměr. Ve srovnání s naší novou cílovou cenou to naznačuje hrubý dividendový výnos ve výši +8,3 %. V dalších letech sledovaného období by měla dividenda na 9,4 CZK. Tomu by odpovídal výnos +9,1 %. Moneta měla k 1H23 nadbytečný kapitál nad Tier1 cílem ve výši 3,3 mld. CZK, což odpovídá 6,5 CZK na akcii.  

Ocenění společnosti: Pro určení ceny akcií jsme použili průměr ze tří metod: (1) excess return model, (2) dividendový diskontní model a (3) model diskontovaných cash flow. Ve srovnání se současnou cenou akcií Monety nabízí naše cílová cena potenciál růstu ve výši +32,5 %. To odpovídá doporučení Koupit.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení