Colt CZ: Akcionáři hlasují o vydání nových akcií k vypořádání akvizice Sellier & Bellot

07.02.2024 8:15:23

Akcionáři společnosti Colt CZ Group SE mohou hlasovat o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií. Společnost to uvedla v tiskovém prohlášení. Hlasování proběhne mimo zasedání (per rollam).

Vydání nových akcií do rukou společnosti CBC Europe souvisí s částečným vypořádáním akvizice společnosti Sellier & Bellot. Colt s CBC uzavřel smlouvu o prodeji 100 % ve společnosti Sellier & Bellot 18. prosince 2023.

Colt může vydat až 15 mil. nových akcií za cenu od 200 CZK do 950 CZK. Nové akcie upíše CBC Europe. Přednostní právo stávajících akcionářů Coltu je vyloučeno. Po dokončení transakce nabude CBC podíl 27,00 % až 29,91 % ve společnosti Colt CZ.

Podle našich odhadů vydá Colt asi 13 mil. nových akcií.

 

Rozhodný den pro rozhodování per rollam byl 30. 1. 2024. Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře by měl být 26. 2. 2024. Oznámení o výsledku hlasování se čeká nejpozději 4. 3. 2024.

Připomínáme, že Colt kupuje S&B za 350 mil. USD (cca 8 mld. CZK) v hotovosti v kombinaci s výše zmíněným vydáním nových akcií. Dokončení transakce se čeká v polovině roku.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení