MONETA Money Bank (Koupit, 12m cíl = 97 CZK) - Digitalizace nese ovoce – potvrzujeme naše nákupní doporučení

29.10.2019 14:33:17

Investiční doporučení: Na základě aktualizace našeho modelu potvrzujeme pro akcie MONETA Money Bank doporučení Koupit a cílovou cenu 97 CZK na akcii. Oproti aktuální tržní ceně  tak čekáme celkový výnos 37 % (se zahrnutím dividendového výnosu 9,2 %). Ve srovnání se skupinou vybraných konkurentů se akcie Monety obchodují s prémií (P/B 1,5x vs. 1,0x, P/E 2019 9,9x vs. 8,5x, P/E 2020 9,7x vs. 8,4x, DV 2019 8,1% vs. 3,9%). Výši prémie v současné době vzhledem k jedné z nejvyšších rentabilit a výplatě dividend nepovažujeme za vysokou, a proto hodnotíme stávající ocenění akcií Monety vůči konkurentům neutrálně.

Hospodaření společnosti a očekávaný vývoj: Současný příznivý ekonomický vývoj v České republice se projevuje na zvýšené úvěrové aktivitě. Ta je pozitivně ovlivňována i investicemi do digitalizace, které se podílejí na obrovském růstu poskytnutých úvěrů přes on-line aplikace. Dopad nově zavedených regulatorních opatření má na hospodaření Monety spíše omezený vliv. Růst čistého úrokového výnosu je podpořený v minulosti zvyšujícími se sazbami ČNB. Cyklus utahování měnových podmínek je zřejmě za námi a my tak očekáváme nyní stabilitu sazeb. Dle nás byl loňský rok tím posledním, kdy klesala čistá úroková marže. Ve střednědobém horizontu vidíme větší pravděpodobnost její stabilizace než růstu s ohledem na zlepšující se kvalitu úvěrového portfolia. Předpokládáme, že čistá úroková marže setrvá vysoko nad úrovněmi konkurentů. Současný poměr NPL se nachází výrazně pod průměrem českého bankovního sektoru a můžeme tak tímto uzavřít, že banka je velmi blízko konci celého procesu monetizace nesplácených pohledávek. Rovněž očekáváme, že náklady na riziko v letošním roce i příštích letech ve srovnání s rokem 2018 porostou. Střednědobý výhled managementu je dle nás splnitelný.

Distribuce akcionářům: Ukončení jednání o akvizici aktiv Air Bank a českého a slovenského Home Creditu, snižování rizikově vážených aktiv a všeobecně silná kapitálová pozice banky přiměly management ke zvýšení zamýšlené dividendové výplaty v následujících třech letech z 8,6 mld. CZK na 10,2 mld. CZK. Dividendu na akcii z let 2019, 2020 a 2021 nyní očekává na minimální úrovni 6,65 CZK na akcii. My čekáme z letošního roku výplatu 7 CZK na akcii, což představuje dividendový výplatní poměr na úrovni 90 %. Tento poměr uvažujeme i ve střednědobém horizontu. Kromě toho chce management spustit program zpětného odkupu akcií, a to v počtu 11 mil. kusů akcií, což představuje 2,15 % celkového počtu. Maximální úhrnná výše je stanovena na 990 mil. CZK.

Hlavní rizika: ekonomické zpomalení, uvolňování měnové politiky, sektorová daň, nižší dividend

Autor: Miroslav Frayer

Plný text ke stažení