ČEZ: (Koupit, 12m cíl = 1 034 CZK) - Prostředí vysokých cen elektřiny pokračuje, výhled na zrušení WFT

07.09.2023 9:40:37

Investiční doporučení: Pro akcie společnosti ČEZ opakujeme doporučení Koupit s novou cílovou cenu 1 034 CZK (předchozí doporučení i cílová cena byly Koupit a 1 393 CZK).  

Prostředí vysokých cen elektřiny pozitivně ovlivňuje hospodaření ČEZu. Nejvyšších realizovaných cen by měl ČEZ dosáhnout letos a příští rok. Na druhou stranu negativem jsou speciální daně v podobě stropu na výnosy dle zdroje výroby a daně z neočekávaných zisků. Výsledné zdanění je tak extrémní. Speciální daně jsou ale dočasné. První uvedená skončí letos, druhá je sice schválená na roky 2023-2025, ale pravděpodobně dojde k jejímu zrušení s platností od 1. 1. 2024. Vzhledem k nízké emisní intenzitě je pro ČEZ, který má většinu výroby z vysokomaržových bezemisních elektráren, pozitivní vysoká cena povolenky.

Platná dividendová politika ČEZu je distribuovat mezi akcionáře 60 – 80 % upraveného čistého zisku. Letos došlo k výplatě 145 CZK na jednu akcii, což odpovídalo velmi vysokému výnosu +14,3 % a výplatnímu poměru téměř 100 %.  To bylo nad původním návrhem představenstva ČEZu na úrovni 117 CZK (80% výplata). Nicméně stát, respektive ministerstvo financí si na valné hromadě odsouhlasilo vlastní návrh již zmíněných 145 CZK. Důvodem byl snaha tímto přispět ke snížení pro letošek hrozícího hlubokého schodku státního rozpočtu. Ze stejného důvodu odhadujeme 100% dividendu i v příštích letech. Ale je nutné připomenout, že dividendu minimálně v příštím roce negativně ovlivní daň z neočekávaného zisku. Je sice platná tři roky, ale i když s tím v modelu nepočítáme, tak předpokládáme, že speciální daň bude pro roky 2024 a 2025 zrušena. V příštím roce odhadujeme dividendu na 64 CZK a v dalších letech po zrušení WFT na asi 110 CZK.  

Pro ocenění akcií jsme použili model diskontovaných volných toků. Vnitřní hodnotu (Fair Value) akcií ČEZu jsme stanovili na úrovni 1 034 CZK. Při srovnání s tržní cenou nabízí naše nová Fair Value +19,0 % potenciál růstu. Oceňujeme ČEZ na 5,5x EV/EBITDA, to znamená diskont vůči mediánu západoevropských utilit, který je 7,4x. ČEZ také nabízí slušný dividendový výnos +6,2 %. To je lepší, respektive vyšší hodnota, než u srovnatelných společností (+4,6 %).

Hlavní rizika: Mezi hlavní rizikové faktory patří na prvním místě disponibilita výrobních zdrojů, zejména pak jaderných elektráren, kde společnost realizuje nejvyšší marže. Dále to budou ceny energetických komodit, a to zejména elektřiny a emisních povolenek. Mezi rizika patří také vývoj týkající se speciálních daní a obchodování s komoditami. A samozřejmě nepředvídatelná geopolitická situace a z ní vyplývající rizika.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení