PMČR (Koupit, 12m cíl = 17 041 CZK): Slušná dividenda, zvyšujeme doporučení na Koupit a upravujeme cílovou cenu

21.03.2024 15:15:40

Investiční doporučení: Zvyšujeme doporučení pro akcie společnosti Philip Morris ČR na Koupit s upravenou cílovou cenou 17 041 CZK. Předchozí doporučení a cílová cena byly Držet a 18 349 CZK. Tradičním poznávacím znakem PMČR je jednak velmi silná bilance bez dluhů, jednak dividendová politika na výplatu celého čistého zisku. Na druhou stranu je podnikání v tomto sektoru svázáno řadou regulací týkající se například kouření či prodeje cigaret. V našich projekcích samozřejmě počítáme s růstem spotřebních daní na tradiční cigarety a zejména na bezdýmné produkty. To by mohlo vést k růstu cen výrobků PMČR s možným dopadem na poptávku.

PMČR je jasným lídrem v segmentu klasických cigaret, ale i bezdýmných náplní, kde se tabák nespaluje, ale zahřívá. Na obou mateřských trzích ČR & SK počítáme přes pokles celkového trhu s růstem podílu bezdýmných produktů na úkor klasických cigaret.

Z našeho pohledu je PMČR vnímám investory jako dividendový titul. Z tohoto důvodu je zásadní návrh dividendy. Návrh distribuce představenstva čekáme spolu se zveřejněním výsledků za minulý rok (27. 3.). Podle našeho odhadu by měl PMČR mezi své akcionáře rozdělit dividendu 1 210 CZK na jednu akcii. Tato výplata odpovídá hrubému dividendovému výnosu  +7,9 %.

Ocenění společnosti: K valuaci společnosti Philip Morris ČR jsme použili model diskontovaných dividend. Ve sledovaném období 2023-2030 jsme diskontovali naše projekce dividend za použití ceny kapitálu v rozmezí 7,4-7,8 % pro sledované období a 7,8 % pro terminální fázi. Dlouhodobou míru růstu uvažujeme na úrovni 0 %. Cílovou cenu jsme stanovili na 17 041 CZK na jednu akcii Philip Morris ČR. Ve srovnání se současnou tržní cenou to naznačuje potenciál ve výši +10,7 %. Celkový výnos včetně dividendy je +18,6 %. Tomu odpovídá doporučení Koupit (celkový očekávaný výnos je nad +15 %).

Na základě naší nové cílové ceny, kterou jsme stanovili pomocí modelu diskontovaných dividend, se Philip Morris ČR se obchoduje na P/E 12,0x (e2024), P/S (e2024) 2,1x a EV/EBITDA 7,3x (e2024). Medián sektoru je 7,5x, respektive 2,2x a 7,3x. PMČR se  tedy obchoduje  ve shodě s mediánem trhu na EV/EBITDA a mírnou slevou na P/S a naopak s prémií u P/E. Kromě toho PMČR nabízí velmi slušný dividendový výnos (7,9 %), který je jedním z nejvyšších mezi konkurenty.

Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení