Kofola: Překvapivě silné nejslabší čtvrtletí

02.06.2023 9:02:02

Kofola ČeskoSlovensko zveřejnila včera odpoledne výsledky hospodaření za první čtvrtletí tohoto roku. Čísla překonala nejenom konsensus o vysokých +26 %, ale i náš optimističtější odhad. EBITDA vzrostla o 95,2 % na 218 mil. CZK při tržbách 1 712 mil. CZK (+13,7 %, y/y). Zvýšení cen překonalo pokles realizovaných objemů, kdy pokračuje pokles spotřeby. Náklady rostly nižším tempem než výnosy, a to zejména kvůli nižším objemům a nižším cenách energií. Vedení Kofoly zvýšilo spodní hranici u celoroční projekce.

V prvním čtvrtletí dosáhla Kofola růstu tržeb o +13,7 % na 1,712 mld. CZK. Zvýšení ceny produktů překonalo pokles spotřeby. Zisk EBITDA vzrostl o 95,2 % y/y a dosáhl 218 mil. CZK. Vzhledem k nižšímu tempu růstu nákladů ve srovnání s tržbami vzrostla marže na 12,7 % (před rokem 7,4 %). Nižší náklady vychází z nižší produkce (COS +9,6 % y/y/), což jsme v našich odhadech podcenili. Poklesly také náklady na energie, které kupuje Kofola na spotovém trhu. Prodejní, marketingové a distribuční náklady jsou meziročně prakticky stejné. Administrativní náklady vzrostly kvůli opčnímu plánu. Na provozní úrovni se pozitivně projevila kompenzace za vysoké ceny elektřiny (+16,8 mil. CZK). Všechny tři sektory Kofoly v meziročním srovnání rostly. Zásadní je ČeskoSlovensko, které generovalo 72,1 % výnosů a 83,4 % EBITDA. Pokles poptávky zejména v retailu kompenzoval restaurační byznys. Vzhledem k vysokým sazbám došlo k růstu finančních nákladů, FX byl naopak pozitivní. Čistý zisk činil 35 mil. CZK po ztrátě 106 mil. CZK za stejné období loňského roku.

Zadlužení podle násobku čistý dluh / EBITDA dosáhlo za první čtvrtletí 2,80x (2,97x na konci 2022). To je v souladu s cílem <3,0x.  

Celoroční cíle: Kofola upravila projekci na EBITDA 1,15-1,25 mld. CZK, kdy se zvýšila spodní hranice z 1,10 mld. CZK. Tržby by měly vzrůst o 12 % y/y. Zadlužení by mělo zůstat pod 3x a dividenda by měla být minimálně 11,30 CZK. EBITDA za Q1 23 tvoří 18,2 % celoročního cíle. Naše celoroční odhady jsou na horní hranici cíle Kofoly (EBITDA 1 217 mld. CZK). Připomínáme, že první čtvrtletí je z hlediska sezónnosti typicky nejslabší a nejméně ovlivní celoroční číslo.

Výhled na nejbližší období: Výnosy vzrostly v dubnu a květu o +4 % y/y a +1 % y/y. Objem pokračoval v poklesu -13 % y/y a -18 % y/y. Trend snižující se poptávky z předchozích měsíců tedy pokračuje. Dále je může negativně ovlivnit chystaná změna DPH.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení