MONETA Money Bank schválila návrh pololetní dividendy

26.11.2019 15:43:29

Valná hromada MONETA Money Bank dnes schválila následující body:

  1. mezitímní individuální účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 6. 2019,

  2. zvýšení základního kapitálu z 511 mil. CZK na 10,22 mld. CZK, a to z emisního ážia a nerozděleného zisku minulých let,

  3. nabytí (zpětný odkup) vlastních akcií v počtu až 11 mil. kusů (2,15 % všech akcií) za tržní cenu v maximální výši 90 CZK za akcii,

  4. rozdělení zisku (tzv. „pololetní dividenda“) ve výši téměř 1,7 mld. CZK, neboli 3,3 CZK na akcii před zdaněním. Posledním dnem obchodování s právem na tuto dividendu je čtvrtek 28. listopadu 2019. Její splatnost je stanovena k 17. prosinci 2019.

Rozhodnutí valné hromady jsme očekávali.
Autor: Miroslav Frayer