O2 CR (Koupit, 12m cíl = 362 CZK): Stabilní hospodaření, novou cílovou cenu 362 CZK ovlivnil velmi nízký diskontní faktor

26.03.2021 12:21:17

Investiční příběh: Od poslední aktualizace ocenění jsme náš názor na společnost O2 Czech Republic prakticky nezměnili. V námi sledovaném období (2021-2025) čekáme, že se tržby v podstatě nezmění a budou víceméně stabilní. Mírný pokles předpokládáme u provozního a čistého zisku. Tahounem hospodaření bude mobilní segment v Česku i na Slovensku a také digitální televize. Investiční aktivita bude směřovat především na Slovensko k stavbě sítě (v  Česku infrastrukturu nevlastní). O2 přísně kontroluje náklady, přesto čekáme mírný nárůst provozních nákladů, což by mělo v konečném důsledku vést k EBITDA marži v rozmezí 33 – 31 %. Zvýší se náklady na obsluhu dluhu (finanční náklady) vzhledem k nárůstu zadlužení a růstu sazeb. O2 CR dokáže generovat silný hotovostní tok. Předpokládáme mírné zvyšování zadlužování k cíli společnosti na úrovni 1,5x (čistý dluh / EBITDA). Tento krok vnímáme z pohledu optimalizace kapitálové struktury pozitivně.

Dividendová politika:  Předpokládáme, že v tomto roce (ze zisku roku 2020) vyplatí O2 CR svým akcionářům celkovou dividendu na úrovni 21 CZK na akcii (standardní dividenda 17 CZK plus 4 CZK z emisního ážia). I v dalších letech očekáváme, že celková výplata, kterou bude O2 Czech Republic distribuovat mezi své akcionáře zůstane v absolutní výši stejná. Dividendový výnos je z našeho pohledu pro investory atraktivní. Při srovnání se současnou tržní cenou to představuje cca 8,1 % (hrubý výnos).

Cílová cena a doporučení: K ocenění jsme použili metodu diskontovaných toků hotovosti a dividend. Férovou cenu jsou tímto odhadli na úrovni 381 CZK. Novou cílovou cenu jsme po úpravě o parametry atraktivity sektoru, společnosti a spekulativního potenciálu stanovili na 362 CZK za akcii (293 CZK v předchozí analýze). Je nicméně nutné zdůraznit, že na podstatném růstu cílové ceny se podílel velmi nízký diskontní faktor. Pokud by byl stejný jako v předchozí aktualizaci, byla by cílová cena na hranici 316 CZK. Po zohlednění distribuce zisku akcionářům (dividenda 21 CZK) nabízí investice do akcií O2 CR potenciální výnos téměř 48 %, což v naší metodologii odpovídá doporučení Koupit. Akcie se obchoduje na násobku P/E 2021 ve výši 13,1x, respektive P/E 2022 14,0x (medián konkurentů je 15,5x, respektive 13,1x), EV/EBIT 2021 na 11,2x, EV/EBIT 2022 11,6x (medián činí 14,8x, respektive 14,3x) či dividendovém výnosu 8,1 % pro 2021 i 2022 (medián ukazuje 4,8 % pro 2021, respektive 5,7 % pro rok 2022).

Hlavní rizika: Tlak na ceny telekomunikačních služeb ze strany regulace i konkurence, vývoj ziskovosti na Slovensku a razantnější posílení koruny vůči euru.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení