PMČR (Koupit, 12m cíl = 16 512 CZK) nabízí nadprůměrný dividendový vývos, potvrzujeme doporučení Koupit

20.11.2020 14:27:10

Investiční doporučení: Opakujeme doporučení Koupit pro akcie Philip Morris ČR. Cílovou cenu jsme nově upravili na 16 512 CZK na jednu akcii PMČR. Společnost je lídrem na trhu tradičních cigaret a také na rychle se rozvíjejícím trhu s novými technologiemi (zahřívaným tabákem), a to jak v České republice, tak na Slovensku. Tradičně má společnost velmi silný finanční profil, je bez dluhů a vyplácí velmi atraktivní dividendu. Rizikem pro tento sektor je zejména zpřísnování legislativy, regulace prodeje cigaret a kouření a růst spotřebních daní. To by mohlo vést k vysokému růstu cen cigaret a s tím pravděpodobně související nižší poptávce.

Očekávaný vývoj v letošním roce: V letošním roce (2020) je patrný velký nárůst tržního podílu zahřívaného tabáku (technologie IQOS, náplně/cigarety HEETS) na obou trzích (ČR a SK) společnosti. Konzervativně předpokládáme, že se tržní podíl PMČR v tomto sektoru zvýší ve sledovaném období z cca 9 % na 15 %. Podle našich odhadů čekáme z letošního zisku distribuci dividendy ve výši 1 360 CZK na akcii. To při současné tržní ceně nabízí hrubý dividendový výnos 10 %.

Ocenění společnosti: Pro ocenění společnosti jsme použili model diskontovaných dividend, kde jsme diskontovali očekávané dividendy let 2020-29. Získanou fair value (vnitřní hodnotu) 17 381 CZK/akcii jsme upravili o nižší atraktivitu společnosti a spekulativní potenciál. Výsledná cílová cena je ve výši 16 512 CZK/akcii a je tak 15,3 % nad aktuální tržní cenou, což představuje potenciální celkový výnos včetně dividendy ve výši 25,0 %. Naše cílová cena oceňuje PMČR na PE 10x (2020e), 10,2x (2021e) a EV / EBITDA pak na 8,3x (2020e), respektive 8,4x (2021e). Při relativním srovnání s konkurenty ze sektoru se z našeho pohledu obchoduje PMČR více méně na mediánu trhu. Ukazatel EV/EBITDA je ve shodě se sektorem, podle P/E se obchoduje s prémií a podle P/S s diskontem. V čem se ale PMČR vymyká, to je nadrůměrný dividendový výnos, který je nejvyšší v sektoru.

Očekávané události: Výsledky za rok 2020 by společnost měla zveřejnit v průběhu března 2021.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení