Běžný účet potvrdil téměř vyrovnanou bilanci

13.01.2020 10:25:24

Běžný účet v listopadu dosáhl deficitu 3,2 mld. korun. Pokračuje tak v trendu posledních měsíců, kdy se pohyboval lehce pod nulou. Přebytek bilance zboží a služeb podle očekávání postupně klesá, stále však zůstává vysoko nad nulou. Na druhé straně slábne odliv dividend do zahraničí, který v listopadu dosáhl 17,5 mld. Kč. To je nejnižší hodnota od dubna tohoto roku. To se podepisuje i na méně záporném saldu primárních důchodů. Kumulovaně je však odliv za posledních dvanáct měsíců lehce vyšší, než v předchozím roce. Mírný deficit ve výši 3,8 mld. CZK vykázala také bilance druhotných důchodů kvůli přesunu prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů Evropské unie. Těch do EU v listopadu směřovalo 1,4 mld. CZK.

V kumulativním vyjádření za posledních dvanáct měsíců vykazuje běžný účet platební bilance přebytek 7,9 mld. CZK, což je lehce méně, než ve stejném období minulého roku.

Celkově očekáváme, že v minulém roce byla bilance běžného účtu téměř vyrovnaná zejména díky silnému růstu zahraničního obchodu. Tento rok by měl přebytek dosáhnout 0,4 % HDP.

Autor: František Táborský