Moneta (Koupit, 12m cíl 109,7 CZK): Zvyšujeme cílovou cenu na 109,7 CZK na akcii a opakujeme naše doporučení Koupit

31.08.2021 13:57:26

Investiční doporučení: Aktualizovali jsme náš model pro společnost MONETA Money Bank. Na jeho základě vydáváme novou cílovou cenu 109,7 CZK a doporučení Koupit. Naše doporučení a cílová cena byly v revizi, k předchozí cílové ceně se jedná o nárůst o 13,1 %. Ve srovnání s vybranými bankami se akcie Monety obchodují s prémií. Moneta je oceněna na P/B 1,6x, P/E 17,3x a P/S 3,7x. Srovnatelné bankovní domy se obchodují na násobcích 0,9x, 11,2x a 1,9x respektive. Vzhledem k vysoké rentabilitě vlastního kapitálu a očekávané vysoké výplatě dividendy je prémie Monety do jisté míry opodstatněná. 

Monetu se neúspěšně pokusila ovládnout skupina PPF. Jsme přesvědčeni o tom, že tím úsilí PPF nekončí. PPF se jistě v blízké budoucnosti opět pokusí Monetu ovládnout.  

Hospodaření společnosti a očekávaný vývoj: Makroekonomické prostředí hodnotíme pro bankovní sektor jako příznivé. Po loňských restriktivních opatřeních očekáváme oživení spotřeby a vyšší investiční aktivitu nejen domácností. To by se mělo projevit nárůstem úvěrové aktivity. Růst čistého úrokového výnosu bude podpořen očekávaným zvýšením sazeb ČNB. K tomu došlo na posledních dvou měnových zasedáních. Navíc očekáváme další utahování měnové v září a listopadu, ale také roce následujícím. Čistá úroková marže klesla z hodnot viděných v minulých letech. Jak roste kvalita úvěrového portfolia měla by se stabilizovat kolem úrovně 3,0 %. Předpokládáme, že čistá úroková marže setrvá vysoko nad úrovněmi konkurentů. V dalších letech by měl poměr NPL klesat a náklady na riziko by měly být kolem 60 bazických bodů. 

Dividendová politika Monety je výplata na úrovni 70 % čistého zisku. Letos by po zrušení restrikcí ze strany ČNB mněla Moneta vyplatit ve čtvrtém čtvrtletí 3 CZK na akcii. V následujících letech by podle našich odhadů měla být MMB v situaci, kdy bude schopna platit 90 % čistého zisku. Hrubá dividendový výnos by měl atakovat hranici 9 %. Navíc Moneta má přebytečný kapitál ve výši 17,01 CZK na jednu akcii. Očekáváme, že v dalších letech dojde k postupné distribuci přebytečného kapitálu akcionářům.

Ocenění společnosti:Pro určení ceny akcií jsme použili průměr ze tří metod: (1) excess return model, (2) dividendový diskontní model a (3) model diskontovaných cash flow. Ve srovnání s aktuální cenou Monety na burze nabízí naše cílová cena celkový výnos 29,2 %, což odpovídá nákupnímu doporučení.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení