O2 CR: Poslední den obchodování s nárokem na výplatu emisního ážia

20.05.2020 8:58:39

Dnes, 20. května 2020, se obchodují akcie operátora O2 CR poslední den s nárokem na výplatu emisního ážia.

Podle očekávání navrhuje management vyplatit 4 CZK, což znamená hrubý výnos 1,8 % na jednu akcii. Tuto výplatu musí schválit akcionáři na valné hromadě. Vzhledem k tomu, že majoritní vlastník PPF ovládá přes 80 % všech akcií, tak předpokládáme, že distribuce emisního ážia bude schválena. Hlasování proběhne distančním způsobem (per rollam). Hlasování probíhá od 11. května do 17. června. Navržený rozhodný den, tj. den, kdy musí akcionář mít připsané akcie O2 na účte, je 23. květen. To při standardním vypořádání (T+2) znamená, že se akcie O2 bude obchodovat poslední den s nárokem na tuto výplatu právě dnes (20. května 2020). Výplata by měla začít 22. června.

Připomínáme, že o řádné dividendě rozhodne také uvedené distanční hlasování. Návrh dividendy je 17 CZK (výnos 7,7 %) na akcii. Management již rozhodl o výplatě zálohy na tuto dividendu v 100% výši. Rozhodný den byl 6. duben a tato záloha (17 CZK) je vyplácena od 6. května.

Řádná dividenda (17 CZK) plus emisní ážio (4 CZK) znamená celkovou výplatu 21 CZK. To znamená hrubý výnos vysokých 9,5 %.

Zítra (21. května 2020) se budou akcie O2 obchodovat bez nároku na výplatu emisního ážia a je pravděpodobné, že o tuto hodnotu oslabí.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení