CME (Koupit, 12m cíl = 5,2 USD) - Výrazné snížení zadlužení podporuje výhled na výplatu dividendy

28.03.2019 15:10:34

Investiční doporučení: Zvyšujeme cílovou cenu pro akcie CME na 5,2 USD a ponecháváme tak naše doporučení Koupit. Předpokládáme, že zlepšené hospodářské výsledky podpořené pozitivním vývojem na mediálním trhu střední a východní Evropy a probíhající úsilí o snížení zadlužení povede k pozitivnímu rostoucímu trendu v oblasti finančních výsledků firmy. Především zadlužení firmy je naprosto stěžejní. Podle plánů vedení společnosti by v letošním roce měla úroveň zadlužení klesnout natolik, že by měla dovolit alokovat kapitál i například formou výplaty dividendy. Předpokládáme, že první výplata by proběhla v roce 2020 ze zisku letošního roku s dividendovým výnosem 5,0 % v poměru k aktuální tržní ceně.

Hospodaření společnosti a očekávaný vývoj: Očekáváme postupné zlepšování výsledků hospodaření CME z důvodu konvergence výdajů na televizní reklamu v zemích střední a východní Evropy k západní Evropě. Klesající objem dluhové služby v posledních letech bude pokračovat i v roce 2019 a dále. Především letošní rok je v této oblasti významný, když by mělo dojít k poklesu dluhové služby na úroveň přibližně 27 mil. USD. Tato položka byla v minulých letech hlavní brzdou růstu finančních výsledků firmy a neumožňovala výraznější snižování dluhu. V průběhu letošního roku by také vedení CME mělo oznámit, zda dojde k historickému milníku a nastolí se dividendová politika.

Ocenění společnosti:Pro ocenění společnosti jsme použili model diskontovaného volného cash flow, kde jsme diskontovali očekávané peněžní toky let 2019-23. Získanou fair value (vnitřní hodnotu) 5,1 USD/akcii jsme upravili o vyšší spekulativní potenciál. Výsledná cílová cena je ve výši 5,2 USD/akcii a je tak 36,1 % nad aktuální tržní cenou. Při sektorovém srovnání je hodnota akcií CME z dlouhodobého hlediska podhodnocena, když ukazatele P/E a EV/EBITDA jsou pro rok 2019 ve výši 6,2, respektive 2,8. Naproti tomu jejich hodnota pro srovnatelné společnosti v sektoru činí 12,1, respektive 6,6. Hodnotu CME navíc snižuje i fakt, že v současné době nenabízí dodatečné výnosy ve formě dividend, jak tomu je u obdobných společností.

Očekávané události: Výsledky za Q1 2019 by společnost měla zveřejnit ve druhé polovině dubna.

Autor: Jiří Kostka

Plný text ke stažení