Avast (Koupit, 12m cíl = 466 GBp) - Nové obchodní příležitosti otevírají další cestu k růstu

30.08.2019 8:55:00

Investiční doporučení: Zvyšujeme cílovou cenu pro akcie Avastu na 466 GBp a upravujeme tak naše doporučení Koupit. Společnost Avast je jednou z nejvýznamnějších firem v oblasti systémového zabezpečení ve spotřebitelském sektoru. Její produkty využívá přes 435 milionů uživatelů v zemích po celém světě. Obchodní model Avastu příliš nekoreluje s hospodářským cyklem, a tak očekávané zpomalení globální ekonomiky bude mít zanedbatelný dopad na finanční výsledky firmy. Společnost naplňuje svoji dividendovou politiku s výplatou 40 % z levered free cash flow, což by činilo celkovou dividendu z letošního hospodaření ve výši 11,1 GBp na akcii. To představuje přibližně 2,9% dividendový výnos v poměru k aktuální tržní ceně.

Hospodaření společnosti a očekávaný vývoj:Očekáváme postupné zlepšování výsledků hospodaření Avastu díky cross-sellu produktů a rozvoji nových obchodních příležitostí, jako je internet věcí či zabezpečení chytrých domácností. Nemalý podíl na budoucím vývoji by měla mít i nově uzavřená strategická spolupráce dceřiné společnosti Jumpshot s firmou Ascential. Od příštího roku počítáme s oživením byznysu v segmentu malých a středních podniků, kde aktuálně probíhá restrukturalizace. Výsledkem těchto skutečností by měl být výrazný růst tržeb z 808 mil. USD ve  2018 až na 1 151 mil. USD ve 2023.

Ocenění společnosti:Pro ocenění společnosti jsme použili model diskontovaného volného cash flow, kde jsme diskontovali očekávané peněžní toky let 2019-23. Fair value jsme odhadli na úrovni 5,4 USD (při očekávaném měnovém kurzu GBP/USD ke konci roku 2019 ve výši 1,284 je fair value rovna 424 GBp), cílová cena je pak stanovena o 10 % výše na 6,0 USD (tj. 466 GBp) kvůli sektorovému doporučení Nadvážit a zvýšené atraktivitě společnosti, kde vidíme potenciál v rychlejším růstu díky novým obchodním příležitostem a spolupráci s firmou Ascential. Výsledná cílová cena je ve výši 466 GBp/akcii a je tak 22,6 % nad aktuální tržní cenou. Při sektorovém srovnání je hodnota akcií Avastu z dlouhodobého hlediska mírně podhodnocená, když ukazatel P/E je pro rok 2019 ve výši 33,5. Naproti tomu jeho hodnota pro srovnatelné společnosti v sektoru činí 53,2. Obdobně je na tom ukazatel EV/EBITDA, kde u Avastu má hodnotu 15,0, zatímco u konkurenčních firem se pohybuje na úrovni 22,2. Opačně působí ukazatel EV/Sales, kde Avast dosahuje hodnoty 7,8, zatímco konkurence 5,8.

Očekávané události: Mezitímní dividenda ve výši 4,4 centu bude vyplacena 11. října. Výsledky za Q3 2019 společnost zveřejní 18. října.

Autor: Jiří Kostka

Plný text ke stažení