Zpráva o peněžních tocích

14.01.2016
Zavedení nové funkce Zpráva o peněžních tocích, která poslouží k lepší orientaci v souhrnných peněžních tocích ve všech měnách pro jednotlivé dny.
Autor: LAda