Zpráva o peněžních tocích

14. 1. 2016
Zavedení nové funkce Zpráva o peněžních tocích, která poslouží k lepší orientaci v souhrnných peněžních tocích ve všech měnách pro jednotlivé dny.
Autor: LAda