EMIR

Regulace EMIR týkající se obchodování s deriváty zavedla nové povinnosti jak vůči bankám a jiným finančním institucím, tak i vůči nefinančním subjektům (klientům). Z uvedeného důvodu doporučujeme přečíst si shrnutí povinností a požadavků souvisejících s touto regulací.

Tato regulace se vztahuje pouze na derivátové obchody, neaplikuje se tedy na spotové obchody, TVIS , depozitní produkty nebo směnečné programy.

Stanovení typu protistrany

Včasné konfirmace

Sesouhlasení portfolií

Reporting

LEI (Legal Entity Identifier)

Řešení sporů

Centrální vypořádání

Další informace