Moneta kupuje aktivity Wüstenrot

16.12.2019 13:51:01

Moneta Money Bank podepsala smlouvu a kupuje 100% podíly ve společnostech Wüstenrot – stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka. Na základě souhlasu regulátorů (ČNB, ÚOHS) je vypořádání transakce plánováno na začátek dubna. Záměr koupit obě firmy byl oznámen již na začátku prosince, kdy Moneta získala exklusivitu ve vyjednávání.

Cena transakce je 180,4 mil. EUR (cca 4,6 mld. CZK). Cena může být upravena (snížena), pokud vlastní jmění nabytých aktiv nebude minimálně ve výši 205 mil. EUR. Moneta bude akvizici financovat z přebytku kapitálu a volné likvidity.

Touto akvizicí zvýší Moneta počet klientů o přibližně 350 tis., což by mělo navýšit retailové vklady o 50 mld. CZK (44 %). Zvýší se tím tržní podíl retailových klientských vkladů ze stávajících 5 % na 8 %. Dále by se mělo zdvojnásobit hypoteční portfolio a navýšit podíl hypotečních úvěrů z 3,2 % na 6,0%. Moneta by touto transakcí měla realizovat nákladové synergie ve výši 300 mil. CZK, které by se měly naplno projevit od roku 2022. Vzhledem k dobrému rizikovému stavu nabytých aktiv se zvýší celkový rizikový profil společnosti. Akvizice vylepší hospodaření Monety. Čistý zisk by měl vzrůst o minimálně 15 %.

Pro investory je důležité, že transakce nebude vyžadovat navýšení kapitálu, takže nedojde k naředění podílů stávajících akcionářů. Akvizice nebude mít vliv ani na výplatu dividendy. Moneta navrhne dividendu ze zisku 2019 tak, jak bylo oznámeno, kdy by měla Moneta vyplatit minimálně 6,65 CZK na akcii, což znamená hrubý výnos 7,9 % (mezitimní dividenda 3,3 CZK bude vyplacena 17. prosince). Za rok 2020 by dividenda měla být minimálně ve stejné výši (6,65 CZK).

Akvizice bude financována z přebytku kapitálu a volné likvidity. Nebude tedy vyžadovat navýšení kapitálu, takže nedojde k naředění podílů stávajících akcionářů. Pozitivní je také, že transakce nebude mít v nejbližším období vliv na dividendu. Navíc i výhled je příznivý. Růst hospodaření by díky tomu, že obě akvírované společnosti standardně fungují a generují hotovost, mělo vzrůst o minimálně 15 % (čistý zisk). O stejnou hodnotu se pak dá čekat, že vzroste i dividenda. Celkově hodnotíme transakci pozitivně.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení