Avast (Koupit, 12m cíl 180 CZK): Zvyšujeme cílovou cenu na 600 GBp a opakujeme doporučení Koupit

11.02.2021 12:14:11

Investiční doporučení: Zvyšujeme cílovou cenu společnost Avast na 600 GBp, což odpovídá 180 CZK resp. 9,1 USD za jednu akcii,a opakujeme  naše doporučení Koupit. Avast je jednou z nejvýznamnějších firem v oblasti systémového zabezpečení. V současné situaci, kdy došlo k nárůstu práce z domova, se produkty Avastu, které chrání před kyberútoky, stávají velmi důležitými. Avast je necyklický a zpomalení globální ekonomiky bude mít zanedbatelný dopad na finanční výsledky firmy. Vůči současné krizi je víceméně imunní. Aktuální dividendová politika Avastu počítá s výplatou 40 % z levered free cash flow, což by znamenalo celkovou dividendu z hospodaření minulého roku ve výši 12,3 GBp (2,7 CZK, 16,8 US centů) na akcii. To představuje přibližně 2,6% hrubý dividendový výnos v poměru k aktuální tržní ceně.

Hospodaření společnosti a očekávaný vývoj: V našich projekcích očekáváme postupný růst hospodaření Avastu. Vzhledem k atraktivitě produktů společnosti předpokládáme růst tržeb průměrným ročním tempem ve výši 4,9 %. Tržby se tak měly vyšplhat na 1,2 mil. USD v roce 2025 oproti 873 mil. USD reportovaných v 2019. Zisk EBITDA by měl dosáhnout 650 mil. USD v 2025 po 483 mil. USD vykázaných v roce 2019, což představuje průměrný roční růst o 5,1 %.

Ocenění společnosti: K ocenění společnosti Avast jsme použili diskontované volné cash flow. Sledované období, ve kterém jsme diskontovali peněžní toky, je mezi roky 2020 a 2025. V našem DCF ocenění počítáme s náklady na kapitál (WACC) v intervalu 4,2 – 7,1 % pro sledované období a 7,1 % pro terminální fázi, a to při dlouhodobé míře růstu 1,8 %. Fair value jsme stanovili na  úrovni 8,2 USD (cca 164 CZK resp. 545 GBp), cílová cena je pak stanovena o 10 % výše na 9,1 USD (180 CZK nebo 600 GBp) kvůli sektorovému doporučení Nadvážit a zvýšené atraktivitě společnosti.

Naše nová cílová cena výši 180 CZK ve srovnání s aktuální tržní cenou naznačuje potenciál růstu o 20 %. Co se týká relativního srovnání, oceňujeme Avast na P/E 27,1x a EV/EBITDA na 19,5x. U srovnatelných společností přitom poměry činí 53,1x u P/E a 28,5x EV/EBITDA. U násobků EV/Sales a P/S je tomu naopak. Avast je na těchto násobcích na 10,9x a 10,2x, zatímco medián sektoru je posazen níže (7,2x a 7,4x). Celkově, podle tohoto srovnání, se z našeho pohledu akcie Avastu obchodují se slevou, jsou tedy vůči podobným společnostem ze sektoru podhodnocené.

Očekávané události: Výsledky za celý tok 2020 budou zveřejněny 3. března 2021.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení