O nás

Investiční bankovnictví Komerční banky poskytuje investiční služby podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu daném licencí České národní banky.
Klientům nabízí zejména služby v oblasti, investování volných zdrojů, financování a zajištění tržních rizik.

Investování

V oblasti investování nabízíme širokou škálu obchodů s cennými papíry (akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky a další) a depozitní produkty včetně strukturovaných depozit. Umožňujeme také nákup fyzického zlata. Ceny všech investičních nástrojů vycházejí z aktuálních cen na mezibankovním trhu.

Financování

Vedle běžných nástrojů k financování, jako jsou krátkodobé úvěry nebo směnečné programy, nabízíme vybraným skupinám klientů i méně časté nástroje, jako například repo úvěry zajištěné cennými papíry nebo lombardní úvěry zajištěné investičním portfoliem klienta.

Zajištění tržních rizik

Prostřednictvím širokého spektra investičních nástrojů pomáháme klientům zajistit zejména měnová, úroková a komoditní tržní rizika. Nabídka zahrnuje jak jejich jednoduché varianty typu Swap a Forward, tak i složitější Opce nebo Opční strategie, které mohou být připraveny na míru dle potřeb každého klienta. Běžnou součástí našich služeb je i zajištění rizik spojených s emisními povolenkami.

 • Obchody s korporátními klienty
 • Trading a obchody s institucionálními klienty
 • Ekonomický a strategický výzkum

Obchody s korporátními klienty

Obchodníci v rámci několika týmu poskytují klientům kromě přístupu na finanční trh také individuální konzultace v oblasti zajištění rizik, investování na finančním nebo kapitálovém trhu či vhodné formy financování společnosti. Na základě požadavku klienta a v závislosti na jeho preferencích vytvoří naši specialisté v daných podmínkách optimální strategii a při její realizaci pružně reagují na změny situace na finančním trhu. Produkty a služby lze rozdělit do následujících oblastí:

ilustrační obrázek

Zajištění měnového rizika

Zajištění úrokového rizika

Market Risk Advisory (MRA)

Kontakty

Trading a obchody s institucionálními klienty

Tým poskytuje kompletní servis českým a slovenským institucionálním investorům (pojišťovny, stavební spořitelny, investiční společnosti, penzijní a podílové fondy) v těchto oblastech:

Kapitálový trh

 • příprava a umístění dluhopisu na primárním trhu dle individuálních potřeb investoru
 • zprostředkování obchodování s dluhopisy a PP na sekundárním trhu
 • úrokové swapy
 • návrh, ocenění a prodej úrokových (fixed income) strukturovaných produktu
 • nabídka strukturovaných produktu vázaných na akcie a akciové indexy

Peněžní trh

 • pokladniční poukázky
 • terminované vklady
 • FX swapy
 • FRA

Devizový trh

 • spotové obchody

Termínované obchody

 • Forwardy
 • Opce
 • CCS
ilustrační obrázek

Komerční banka zároveň na těchto trzích působí jako tvůrce trhu (market maker) resp. využívá přímého napojení na finanční centra v Londýne a Paříži v rámci sítě mateřské banky Société Générale a dalších bank.

Obchodování s cennými papíry

Komerční banka je členem Burzy cenných papírů Praha. Oddělení Equities zajištuje přímý přístup českým a zahraničním finančním investorům a privátním klientům pobočkové sítě KB na českou burzu a hlavní zahraniční trhy, stejně jako možnost účasti na nových IPO. Ostatní klienti Komerční banky mají možnost podávat online pokyny k nákupu a prodeji cenných papírů na pražské burze prostřednictvím portálu Online Portfolio a na zahraničních burzách prostřednictvím dealingu KB.

Kontakty

Ekonomický a strategický výzkum

Hlavním úkolem odboru Ekonomický a strategický výzkum je poskytovat informační a analytickou podporu interním i externím klientům banky. Tým tvoří (makro)ekonomové a akcioví analytici. Ekonomové vytváří pro potřeby KB a jejích klientu makroekonomické analýzy a prognózy vývoje klíčových makroekonomických ukazatelů České republiky a Slovenska a prognózy klíčových segmentu finančního trhu - měnového kurzu, sazeb peněžního trhu, swapových sazeb a výnosu státních dluhopisu. Akcioví analytici pokrývají nejvýznamnější tituly obchodované na pražské burze.

Ocenění


ilustrační obrázek

Kontakty