Běžný účet platební bilance byl v lednu poprvé po roce v přebytku

16.03.2023 12:02:16

Kladné saldo ve výši ve výši 12,7 mld. CZK (po -4,3 mld. CZK v prosinci) bylo oproti tržnímu konsenzu (14,2 mld. CZK) lehkým zklamáním. Ke kladné bilanci běžného účtu přispěl hlavně obchod se zbožím. To odráží mimo jiné ústup napětí v dodavatelských řetězcích, a také pokles cen dovážených energetických komodit.

Přebytek v bilanci zboží i celého běžného účtu však stále zaostává za stejnými měsíci ve většině předchozích let (s výjimkou loňska). Na začátku roku totiž pravidelně na jedné straně oživuje obchod se zbožím, a zároveň nedochází k tak výraznému pasivu na straně primárních důchodů jako ve zbytku roku (dané hlavně odlivem dividend). Po sezónním očištění tedy podle našeho odhadu saldo dosáhlo -16,7 mld. CZK. Leden tak z tohoto pohledu nenavázal na prosincový přebytek (který byl první od března 2021). Vezmeme-li navíc v úvahu, že se jedná o nominální veličinu a v uplynulém roce rostla výrazně cenová hladina, je patrné, že zahraniční obchod se stále potýká s viditelnými problémy.

Letošní výsledek běžného účtu platební bilance bude podle našeho odhadu ve srovnání s tím letos loňským přesto výrazně lepší. Po loňském schodku ve výši -5,6 % HDP pro letošek předpokládáme -3,8 % s rizikem ještě mírnějšího deficitu.

Autor: Jaromír Gec