Česká zbrojovka: Podstatný růst hospodaření, zvýšení celoroční projekce

25.11.2021 9:30:38

Výsledky hospodaření: Výsledky České zbrojovky(CZG) za devět měsíců tohoto roku zaznamenaly v meziročním srovnání podstatné zlepšení ve všech sledovaných položkách. Růst je dán silnou poptávkou prakticky ve všech regionech a zejména konsolidací akvírovaného Coltu. Motorem hospodaření je bez překvapení trh Spojených států. Kromě čistého zisku, kdy došlo k pozitivnímu přecenění finančních derivátů, jsou však reportovaná čísla mírně pod konsensem.

CZG reportovala růst celkových tržebve srovnání se stejným obdobím loňského roku o +53,1 % na 7,6 mld. CZK. Výnosy podstatně narostly ve všech regionech. Nezanedbatelná je také konsolidace Coltu(od 21. května). CZG je podařilo prodat o +37,2 % (463 tis. ks) více zbraní. Trh ve Spojených státech stále vykazuje silnou komerční poptávku podpořenou konsolidací Coltu. Tržby v USA jsou meziročně vyšší o +29,6 % a na celkových výnosech se podílí 59,2 %. Pozitivní je nárůst výnosů v ČR(+138,5 % y/y) kvůli prvním dodávkám pro Armádu ČR, které se uskutečnily ve třetím kvartále. Podobně jako v předchozích kvartálech v Africe (+209,6 % y/y) a Asii (+79,1 % y/y) vzrostly tržby vzhledem k dodávkám ozbrojeným složkám. Kvůli zařazení Coltu do hospodaření a inflaci vstupů vzrostly náklady na materiál a personální náklady. Vyšší jsou i náklady na služby, které zahrnují poradenstvínapř. k akvizici Coltu. Zisk EBITDA se zvýšil o +28,9 % na 1,4 mld. CZK. Upravená EBITDAo jednorázové položky týkající se akvizice Coltu pak dosáhla 1,6 mld. CZK (+45,7 %y/y). Čistý zisk meziročně vzrostl o vysokých +89,1 % na 903 mil. CZK. Vyšší růst ve srovnání s EBITDA je dán kladnými finančními položkami (přecenění derivátů).

Vzhledem k silným číslům očekává zbrojovka, že celoročnítržby i zisk EBITDA se boudou blížit hornímu okraji původního rozpětí, kdy tržby měly být v rozmezí 10,34 – 10,64 mld. CZK a EBITDA 1,99 – 2,19 mld. CZK. Reportované výsledky tvoří asi 73 % očekávaných výnosů a EBITDA 69 %. Na první pohled nižší tempo plnění je dáno konsolidací Coltu, která proběhla až na konci května. Naplno by se měly jeho výsledky projevit právě ve druhém pololetí. 

Zadlužení (čistý dluh / EBITDA) je na úrovni 2,3x. CZG plánuje na začátku příštího roku vydat dluhopisy v objemu 1,5 mld. CZK s možností navýšení na 2 mld. CZK. CZG by tím měla refinancovat předchozí emisi dluhopisů, takže by úroveň zadlužení měla zůstat beze změny.
Autor: Bohumil Trampota

Plný text ke stažení