DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Uvedená cena GOLD INGOT 100G/CZK je pouze indikativní. Pro aktuální cenu prosím kontaktujte Equity desk investičního bankovnictví Komerční banky, a.s.